Subsidie wolfwerende rasters voor hoefdieren Provincie Drenthe 

Subsidie voor wolfwerende rasters uitgebreid naar andere dieren Provincie Drenthe 

Op basis van de nog te publiceren regeling kunnen houders van hoefdieren in heel Drenthe subsidie aanvragen voor wolfwerende rasters. Provincie Drenthe stelt hiervoor € 400.000,- beschikbaar. Bij de eerdere subsidieregeling kwamen alleen geiten- en schapenhouders in aanmerking. Met terugwerkende kracht (vanaf 3 oktober 2022) mogen ook houders van runderen, varkens, paarden, pony’s, ezels (en kruisingen hiervan) en alpaca’s subsidie aanvragen voor het plaatsen van een wolfwerend raster.

Vanaf wanneer?

Aanvragen kunnen vanaf 1 april ingediend worden, mogelijk eerder.

Wolven in Drenthe 

Het aantal wolven in Drenthe is afgelopen jaren toegenomen. Hierdoor is ook het aantal schadegevallen toegenomen. Eind 2022 waren er verschillende aanvallen op andere dieren dan schapen en geiten. Om die reden is de huidige subsidieregeling uitgebreid naar andere hoefdiersoorten.

Rasters zijn een effectieve manier om een wolf te weren van een perceel waar dieren worden geweid. Met de subsidie ‘Voorkomen schade door wolven 2023’ komt de provincie tegemoet in de kosten van wolfwerende afrastering. De subsidieregeling loopt door tot 2025 en bedraagt maximaal € 20.000,– per dierhouder. Hiermee wil de provincie dierhouders in heel Drenthe stimuleren om hun hoefdieren of landbouwhuisdieren te beschermen tegen aanvallen van wolven door het plaatsen van wolfwerende afrastering.

wolfwerende rasters

Bron: Provincie Drenthe