Subsidie zonnepanelen - Katoele Subsidie Experts

Subsidie zonnepanelen

Subsidie zonnepanelen

Subsidie zonnepanelen, wat kan je daarmee? Hier zijn diverse subsidiemogelijkheden voor. Het belang van duurzame energie produceren speelt hierbij een grote rol. Katoele Subsidie Experts kan u bij dit subsidie proces begeleiden en de aanvragen voor u verzorgen. Wilt u liever direct en persoonlijk contact? Dat kan, ons telefoonnummer vindt u hier.

Subsidie zonnepanelen

ASBEST ERAF, ZONNEPANELEN EROP

Voor subsidie zonnepanelen is een mooie regeling in het leven geroepen ‘asbest eraf, zonnepanelen erop’. Deze regeling is bedoeld voor (voormalige) agrarische ondernemingen. Deze dienen de asbestdaken van hun gebouwen te verwijderen en deze vernieuwde daken vervolgens van zonnepanelen te gaan voorzien. Dit zorgt dat voor de gezondheid mogelijk risicovolle asbest wordt gesaneerd en de agrarische ondernemer duurzame energie gaat produceren.

VOORWAARDEN

Als agrariër kunt u vanaf 1 juli 2014 kunt u gebruik maken van de regeling ‘asbest eraf, zonnepalen erop’. Er dient dan minimaal 250m² asbestdak gesaneerd te worden. Deze regeling wordt uitgevoerd door de provincies. Neem contact met ons op voor de exacte termijnen die gelden bij uw provincie.

COMBINATIE MET MIA EN EIA/VAMIL

De regeling komt bovenop de fiscale faciliteiten voor investeringen in asbestsanering en zonnepanelen. Vóór openstelling van de regeling kan alvast een asbestinventarisatierapport op worden gesteld.

Lees hier meer over ‘asbest eraf, zonnepanelen erop’.

ENERGIE INVESTERINGSAFTREK (EIA)

De Energie Investeringsaftrek is bedoeld voor ondernemers die willen investeren in energiebesparende technieken en de toepassing van duurzame energie in hun onderneming. Door de EIA leveren dergelijke investeringen u als ondernemer dubbel voordeel op. Niet alleen bespaart u op uw energiekosten, u betaalt ook minder inkomsten- of vennootschapsbelasting.

ZONNEPANELEN

Zonnepanelen vanaf 25 kWpiek (met netaansluiting tot maximaal 3 * 80 A) komen in aanmerking voor de energie investeringsaftrek.

Lees hier meer over de EIA.

MIA VAMIL

De MIA Vamil subsidie is voor ondernemers die fiscaal voordelig willen investeren in milieuvriendelijke technieken. Voluit heet de regeling Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Via de MIA Vamil regeling kunt u:
• fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke producten of bedrijfsmiddelen;
• innovatieve milieuvriendelijke producten sneller op de markt brengen.

VOOR WIE?

Alle Nederlandse ondernemers die inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen, kunnen gebruik maken van de MIA\Vamil. De regeling is onder meer interessant voor ondernemers in de volgende sectoren:

 • agrarisch
 • scheepvaart
 • industrie

Ook voor ondernemers die investeren in duurzaam vervoer, duurzame recreatie en duurzame gebouwen kan de regeling interessant zijn.

Lees hier meer over de MIA Vamil.

SDE+

Met de Stimuleringsregeling Duurzame Energie kunt u subsidie ontvangen voor het opwekken van duurzame energie:

 • windenergie
 • zonnepanelen
 • energie uit biomassa

Vrijwel elk bedrijf kan hernieuwbare energie opwekken en dus gebruikmaken van de voordelen van SDE+.

DOEL VAN DE REGELING

De SDE+ is een populaire subsidieregeling met een omvangrijk budget, die partijen ondersteunt bij en aanzet tot het produceren van duurzame energie. De subsidie compenseert het verschil in de kostprijs voor duurzame energie en de marktprijs voor fossiele energie.

Lees hier meer over de SDE.

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: