Subsidieplafond verwijderen asbestdaken bereikt - Subsidie Experts

Subsidieplafond verwijderen asbestdaken bereikt

Subsidieplafond verwijderen asbestdaken bereikt. Het totale subsidiebudget van 75 miljoen euro voor de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken is overschreden. De afgelopen maanden van 2018 steeg het aantal ingediende aanvragen explosief waardoor de uitputting van het budget erg snel verliep.

De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken heeft als doel het stimuleren van het verwijderen van asbestdaken. Dit is van belang vanwege het verbod op asbestdaken dat eind 2024 zal gelden.

Budget toekomst

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt geen nieuw budget meer beschikbaar.

Hier vindt u de regeling

Bron: RVO