Subsidieregeling omscholing naar kansrijke beroepen in ICT en techniek

Subsidieregeling omscholing naar ICT en techniek

Wilt u 1 of meer van uw medewerkers of nieuwe medewerkers laten omscholen naar een beroep in de techniek of ICT? Als werkgever kunt u aanspraak maken op financiële ondersteuning van de subsidieregeling omscholing.

Een verschuiving naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek is van groot belang door het huidige verschil tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Daarnaast is het oplossen van de krapte in deze beroepsklassen ook noodzakelijk. Dit voor maatschappelijke uitdagingen zoals de klimaat- en energietransitie, het woningtekort en de digitalisering. Ook biedt het een duurzaam perspectief op de arbeidsmarkt.

Budget 

Voor de subsidieregeling is € 34.625.000 gereserveerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Werkgevers kunnen een eenmalig, een vast bedrag van € 3.750 aanvragen per om te scholen medewerker. Er geldt een maximum van 6 omscholingstrajecten per werkgever. Er is ruimte voor financiering van in totaal 9.233 omscholingstrajecten.

Voorwaarden

U voldoet aan de volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie:

 • De medewerker werkte vóór 1 juli 2021 niet in het beroepssegment van het betreffende kansrijke ICT- of technische beroep én volgde tot 2 jaar voorafgaand aan de aanvraag geen middelbaar onderwijs.
 • Het omscholingstraject leidt tot een duurzame arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer met een beroep in de ICT of techniek. Om te beginnen moet er minimaal 3 maanden na toewijzing van de subsidie een arbeidsovereenkomst zijn voor de looptijd van het omscholingstraject.
 • Het omscholingstraject voldoet aan de één van de keurmerken afkomstig van:
  – Een opleider die door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkend onderwijs verzorgt en leidt tot een diploma of certificaat. Zo niet, dan moet dit onderwijs voldoen aan een door de minister vastgesteld kwalificatiedossier, vastgestelde kwalificatie of een door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie geaccrediteerde opleiding.
  – Een opleidingsinstituut, trainingsbureau of examenaanbieder die in het bezit is van het NRTO-keurmerk en als lid is opgenomen.
  – Een kwalificatie ingeschaald door het Nationaal Coördinatiepunt NLQF die is opgenomen in het NCP-register.
  – De branche of sector.
 • Het omscholingstraject bestaat uit een samenhangend geheel van praktijkondersteuning en scholing. Het traject is gericht op competenties, kennis en ervaring die passen bij de betreffende functie.
 • De betreffende functie staat op de lijst die hoort bij de overkoepelende beroepssegmenten: techniek-industrie, techniek-bouw, techniek-auto en voertuigtechniek, techniek-installatietechniek en/of ICT.
 • De kosten voor het omscholingstraject bedragen minimaal € 7.500. Voor het betreffende omscholingstraject is geen subsidie ontvangen vanuit de Subsidieregeling Praktijkleren of de SLIM-regeling voor een gerealiseerde praktijkplaats binnen het mbo in de derde leerweg.
 • Verlening van de subsidie leidt niet tot het overschrijden van het de-minimisplafond. Maximumbedrag overheidssteun is € 200.000 over een periode van 3 opeenvolgende belastingjaren.

Aanvragen Subsidie

Het indienen van een aanvraag is mogelijk vanaf 1 september, 9:00 uur tot en met 1 december 2021, 17:00 uur.

Subsidieregeling omscholing

Bron: RVO