Subsidieregeling Biodiversiteit, Natuur en Landschap Drenthe 2021

Biodiversiteit, Natuur en Landschap Drenthe 2021

Biodiversiteit, Natuur en Landschap Drenthe 2021

Subsidieregeling Biodiversiteit, Natuur en Landschap Drenthe 2021

Met de subsidieregeling Biodiversiteit, Natuur en Landschap Drenthe 2021 ontvangt u subsidie voor niet-productieve investeringen voor herstel- of inrichtingsmaatregelen voor biodiversiteit, natuur en het landschap in de provincie Drenthe. Subsidie is beschikbaar voor investeringsmaatregelen in gebieden waar een forse impuls nodig is om de natuur opnieuw in te richten en daardoor de biodiversiteit versterken.

De niet-productieve investeringen dienen een directe link met de landbouw te hebben en (grotendeels) plaats te vinden binnen de volgende gebieden in de provincie Drenthe: Bargerveen Faunapassages EVZ Koelveen, Oude Diep Mantingerzand, West- Nieuw Balinge, Oude Diep Vossenberg, Eekmaten, Noordwest Drenthe Broekenloop, Hunze Boonspolder & Annerveense Lenten, Zuidwest Drenthe Vledder Aa Middenloop fase 2 en voor kansrijke gebieden weidevogels en versterken landschap.

Voor wie?

Landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, provincies, waterschappen, gemeenten, samenwerkingsverbanden van hiervoor genoemde partijen en bestuurscommissies.

Waarvoor subsidie?

Niet-productieve investeringen die betrekking hebben op de maatregelen zoals beschreven in het Programma Natuurlijk Platteland en daardoor de biodiversiteit binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en de provincie Drenthe versterken.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden op een rijtje:

 • De niet-productieve investeringen vinden (grotendeels) plaats op locaties in projectgebieden.
 • De kosten dienen direct samen te hangen met de niet-productieve investering.
 • Subsidie verstrekt de provincie voor maatregelen met een directe link met de landbouw.
 • Subsidie wordt verstrekt voor niet-productieve investeringen. Niet-productieve investeringen zijn investeringen die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een bedrijf tot gevolg hebben.
 • Het totaal aan proceskosten voor voorbereiding en uitvoering van de fysieke maatregelen bedraagt maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten.
 • Hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling minimaal € 150.000,- euro.
 • Aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen worden beoordeeld op basis van een geografisch selectiecriterium.

Aanvragen Subsidie 

U kunt een aanvraag indienen in de periode van 3 mei 2021 tot en met 18 juni 2021, vóór 17.00 uur. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten. 

Er is een budget beschikbaar van € 6.000.000,- .

Biodiversiteit Natuur en Landschap Drenthe 2021

Bron: SNN

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: