Subsidieregeling Brongerichte Verduurzaming Stallen

Brongerichte Verduurzaming Stallen

Brongerichte Verduurzaming Stallen

Brongerichte Verduurzaming Stallen – Onderzoeken en ontwikkelen van innovaties voor stallen

De subsidieregeling Brongerichte Verduurzaming Stallen is bedoeld voor houders van melkvee, vleeskalveren, varkens, vleeskuikens, (groot)ouderdieren van vleeskuikens, leghennen en (groot)ouderdieren van leghennen en melkgeiten. Denkt u met een nieuwe techniek of maatregel broeikasgas- of stalemissies te kunnen verminderen? Dan kunt u samen met een onderzoeksorganisatie subsidie aanvragen om uw idee te onderzoeken en te ontwikkelen. 

Budget 

Het budget voor deze eerste openstelling is € 25 miljoen. 

Dit budget is als volgt onderverdeeld:

 • Varkenshouderijen € 9,2 miljoen
 • Melkgeitenhouderijen € 2 miljoen 
 • Melkveehouderijen € 8,8 miljoen 
 • Vleeskalverenhouderijen € 2 miljoen 
 • Pluimveehouderijen € 3 miljoen 

Wat kunt u onderzoeken en ontwikkelen? 

De subsidie is voor een innovatie in een nieuw of bestaand stalsysteem. 

Onder stalsystemen vallen: 

 • Dierenverblijven 
 • Mestopslag
 • Voeropslag
 • Mestkelders
 • Mestbewerkingsinstallaties 

Met de subsidie onderzoekt en ontwikkelt u technieken, zoals een installatie of machine. Of u onderzoekt en ontwikkelt managementmaatregelen. Een combinatie van beide is ook mogelijk. 

Voorwaarden Brongerichte Verduurzaming stallen

Onderstaand vind u de belangrijkste voorwaarden:

 • U werkt samen met ten minste één onderzoeksorganisatie. Ook vraagt u de subsidie samen aan. De onderzoeksorganisatie publiceert het meetrapport. U mag daarnaast samenwerken met andere veehouders en ondernemers.
 • U bent als veehouder de eindgebruiker van de innovatie. Houdt u vleeskalveren? Dan moet u uw vee minimaal 40% vast voer geven.
 • De aanvraag scoort minimaal 14 punten bij de beoordeling. Als u melkveehouder bent is dit minimaal 29 punten. 
 • Als pluimveehouder houdt u de dieren in een grondhuisvestingssysteem.

Uw innovatie:

 • Voldoet aan de wettelijke emissiegrenswaarden.
 • Laat het niveau van dierenwelzijn en brandveiligheid op een veehouderijlocatie niet dalen.
 • Zorgt voor een brongerichte verduurzaming van het stalsysteem. Dat betekent dat de innovatie zich richt op het verlagen van de broeikasgas- en stalemissies bij de bron. Dit zijn emissies van methaan, ammoniak, geur en fijnstof.
 • Vermindert de broeikasgas- en stalemissies met minimaal het percentage dat geldt voor uw sector. 

De subsidiebudgetten worden verdeeld onder de aanvragers die het hoogste scoren op de puntencriteria. 

Aanvragen Subsidie 

Tot en met 2024 kan er 2 keer per jaar subsidie worden aangevraagd voor de regeling. De tweede openstelling is vanaf 24 februari tot en met 4 mei 2021, 17.00 uur. 

Onderstaand de afbeelding van het RVO met een korte samenvatting van de regeling.

Brongerichte Verduurzaming stallen

 

Bron: RVO

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: