Fysieke investeringen Flevoland voor agrarische ondernemingen

Fysieke investeringen Flevoland voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen

Fysieke investeringen Flevoland voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen

Fysieke investeringen Flevoland voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen

Doel van deze regeling fysieke investeringen Flevoland is stimulering van landbouwers om duurzaam te investeringen in innovatie en modernisering van hun agrarische bedrijf. Om ook in de toekomst een duurzame agrarische sector te hebben in Flevoland, is het nodig om te blijven innoveren en moderniseren. Daarbij rekening houdend met de omgeving, klimaat en biodiversiteit.

In deze openstelling is er gekozen voor stimulering van investeringen die bijdragen aan verschillende doelen:

 • Verbetering van de bodemkwaliteit (waaronder bodemstructuur).
 • Verbetering van de waterkwaliteit door vermindering van de emissies van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen van erf en perceel.
 • Waterbesparing in de teelt, mogelijkerwijs in samenhang met beperking van de bodemdaling en tegengaan verzilting.
 • Vernieuwing en diversificatie in de landbouw, zoals beoogd in het provinciale beleid Landbouw Meerdere Smaken.
 • Reductie van ammoniak en stikstofoxide emissies.

Subsidies kunnen betrekking hebben op diverse plattelandsontwikkeling thema’s, zoals nieuwe marktconcepten, gesloten kringlopen, energiegebruik, klimaatmitigatie en versterking van biodiversiteit. Met de openstelling van deze maatregel worden kansen geboden voor de (brede) uitrol van duurzame innovaties en moderne technieken en materieel in Flevoland.

De regeling fysieke investeringen Flevoland

De maatregel ‘Fysieke investeringen in innovatie en modernisering van agrarische bedrijven’ wordt voor de derde keer opengesteld. Er is voor deze subsidieopenstelling een bedrag beschikbaar van in totaal € 5.750.000.

Het subsidiepercentage voor deze regeling bedraagt 40% van de totale subsidiabele projectkosten. In de overige 60% van de kosten moet de aanvrager zelf voorzien. De ondergrens van de te verlenen subsidie is vastgesteld op €100.000, wat bij een subsidiepercentage van 40% inhoudt dat de totale subsidiabele kosten per aanvraag minimaal €250.000 moeten bedragen. Er is in de regeling ook een maximumbedrag opgenomen. Aanvragen mogen niet meer dan €500.000 aan subsidiabele kosten bedragen, zodat diverse aanvragers een kans krijgen op subsidie.

Aanvragen

Een aanvraag indienen is mogelijk van maandag 28 juni 2021, 09:00 uur tot en met vrijdag 17 september 2021, 17:00 uur.

Fysieke investeringen Flevoland

Bron: Provincie Flevoland

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: