Fysieke Investeringen Fryslân 2018 - Katoele Subsidie Experts

Fysieke Investeringen Fryslân 2018

Fysieke Investeringen Fryslân 2018

Voor landbouwondernemers in de provincie Fryslân is er de regeling Fysieke Investeringen Fryslân 2018. Met deze regeling kunnen landbouwers subsidie aanvragen voor fysieke investeringen waarmee ze hun bedrijf duurzamer maken. 

Door te investeren in innovatie en modernisering versterkt de positie van de agrarisch ondernemer. Deze investeringen dragen bij aan een verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, landschap, ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit.

Investeringslijst 

Hier vindt u de volledige investeringslijst

Voorwaarden en Subsidie

Voor de subsidie geldt een minimale hoogte van €10.000,- en een maximale hoogte van €100.000,- per aanvraag. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten. 

Overige voorwaarden zijn:

  • Per landbouwbedrijf kunt u één keer subsidie aanvragen.
  • De regeling werkt op tender basis. De aanvragen worden gerangschikt op basis van de score van de gekozen investeringscategorie. 

Aanvragen

Aanvragen kunnen worden ingediend van 22 oktober 2018 tot en met 15 januari 2019, 17.00 uur. 

Bron: SNN 

Wat zijn uw
subsidiekansen?
Neem contact op

Voornaam:

Achternaam:

Email adres:

Telefoonnummer

Opmerking: