Fysieke investeringen Utrecht - Katoele Subsidie Experts

Fysieke investeringen Utrecht

Fysieke investeringen Utrecht

Fysieke investeringen Utrecht of voluit regeling ‘Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen’ is gericht op de uitrol van investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen.

Deze subsidieregeling heeft tot doel de agrariër uit te dagen om te kiezen voor een investering die goed past bij het verder innoveren en moderniseren van zijn of haar bedrijf. Investeren kan door te kiezen voor bewezen technieken. De provincie Utrecht stimuleert investeringen in systemen, installaties en machines die bij koplopers al in gebruik zijn, maar die nog onvoldoende door een grotere groep worden toegepast

Voor wie?

De regeling is bedoeld voor landbouwers of groepen landbouwers.

Investeringslijst Fysieke investeringen Utrecht

U kunt subsidie aanvragen voor fysieke innovatieve investeringen, zoals systemen voor het verwerken van organisch restmateriaal, emissiearme vloeren voor stallen in de melkveehouderij, systemen voor precisielandbouw, investeringen voor uitbreiding van mestopslagcapaciteit, systemen voor energieopslag of aan de investering in een windmolen of kleine windturbine. Alle investeringen die in aanmerking komen voor subsidie zijn opgenomen in een investeringslijst. De investeringslijst vindt u terug in het openstellingsbesluit van de regeling. Per aanvraag kunt u voor maximaal drie investeringen subsidie aanvragen.

Klik hier voor de volledige investeringslijst.

Aanvragen

Het budget voor de regeling is vastgesteld op €1.500.000,-. Het subsidiepercentage bedraagt 40% van de subsidiabele projectkosten. De kosten dienen minimaal €10.000,- te bedragen en maximaal €100.000,-. 

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 27 mei 2019, 9.00 uur tot en met 26 augustus 2019, tot 17.00 uur. 

Bron: Provincie Utrecht

Fysieke investeringen Utrecht

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: