Integraal duurzame stallen - Katoele Subsidie Experts

Investeringen in Integraal Duurzame Stallen GLB

Duurzame stallen – Agrarische ondernemers die in de huisvesting van hun dieren investeren en daarbij extra rekening houden met dierenwelzijn én zorgen voor een vermindering van de ammoniakuitstoot, krijgen hiervoor subsidie. Deze subsidie valt onder het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Met de subsidie Investeringen in Integraal Duurzame Stallen GLB investeren agrarisch ondernemers in de huisvesting van hun dieren waarbij ze extra rekening houden met dierenwelzijn. Het ministerie van Economische Zaken, de veehouderij en de verwerkende industrie willen dat de veeteelt zo duurzaam en diervriendelijk mogelijk wordt. Ze streven daarbij naar vermindering van de uitstoot van ammoniak.

Voor wie

Deze regeling is bestemd voor veehouders die willen investeren in de huisvesting van hun dieren en daarbij extra rekening houden met dierenwelzijn én zorgen voor een vermindering van de uitstoot van ammoniak.

Subsidiabele kosten

De meerkosten van de stal wordt vergoed. Meerkosten zijn het verschil tussen de kosten voor de normstal en de totale kosten voor de integraal duurzame stal. Deze extra kosten maakt u voor verbetering van dierenwelzijn en, voor zover van toepassing, voor verbetering van de arbeidsomstandigheden, het milieu of van diergezondheid.

Kosten die in aanmerking komen zijn

 • De bouw of inrichting van integraal duurzame stallen of houderijsystemen
 • De verbouwing van een bestaande stal of houderijsysteem tot een integraal duurzame stal of houderijsysteem
 • Het materieel dat nodig is voor de werking van de integraal duurzame stal of houderijsysteem (hieronder vallen de installatiekosten van het materieel)

Voorwaarden

 • De investering zorgt voor een verbetering van het dierenwelzijn ten opzichte van de situatie in de normstal en een verbetering van het milieu ten opzichte van de normstal (beperken ammoniakemissie, fijnstofuitstoot, CO2-uitstoot en energiebesparing)
 • De fase van marktintroductie van de investering
 • De investering heeft economisch of technisch perspectief
 • De investering zorgt voor een verbetering van arbeidsomstandigheden ten opzichte van de situatie in de normstal
 • De investering zorgt voor een verbetering van diergezondheid ten opzichte van de situatie in de normstal
 • De investering zorgt ervoor dat de stal in het landschap past

Aanvragen

De regeling is momenteel gesloten.

Meer weten?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze regeling of heeft u een vraag?
Neem dan contact met ons op.

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: