Innovatie en verduurzaming landbouw Groningen - Subsidie Experts

Innovatie en verduurzaming landbouw Groningen

Innovatie en verduurzaming landbouw Groningen

De regeling innovatie en verduurzaming landbouw Groningen is bedoeld om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de landbouw in Groningen. Landbouw in evenwicht met de omgeving, met zo min mogelijk belasting voor natuur en milieu, waar mogelijk, gebruikmakend van de natuur in, rond en onder het bedrijf en met een positieve invloed op de biodiversiteit en bodemkwaliteit. Houdt u zich hier mee bezig? Dan is de regeling wellicht iets voor u. 

Voor wie?

De subsidie is bedoeld voor kleine, middelgrote en micro-ondernemingen in de landbouwsector, kennis- en onderzoeksorganisaties, samenwerkingsverbanden op het gebied van innovatie en verduurzaming in de landbouw.

Openstelling

De regeling is per 1 juni 2018 geopend. Aanvragen kan het hele jaar door.

Budget en subsidie

Er is een budget beschikbaar van €85.000,-. De hoogte van de subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van €15.000,-. 

Thema’s

Het gaat om een activiteit gericht op ten minste een van de volgende thema’s:

 • Verschuiving van de kostenreductiestrategie
 • Maatregelen gericht op vermindering van het gebruik van grondstoffen en een gesloten kringloop
 • Verbetering van de bodemstructuur en -biologie
 • Verbetering van de afzetmogelijkheden van duurzaam geproduceerde producten
 • Klimaatmitigatie
 • Klimaatadaptatie
 • Verbetering van het dierenwelzijn of diergezondheid
 • Versterking van biodiversiteit en de omgevingskwaliteit

Bron: Provincie Groningen

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: