Investeren Groen Economisch herstelfonds

Investeren Groen Economisch herstelfonds

Investeren Groen Economisch herstelfonds

Maak uw landbouwbedrijf economisch sterker na de uitbraak van het coronavirus. Met een subsidie uit het Groen Economisch Herstelfonds kunt u investeren in de toekomst van uw bedrijf. Of u werkt in samenwerkingsverband aan een duurzaam verdienmodel voor de hele sector.

Het EHF is een Europees steunfonds voor landbouwers. Nederland krijgt een budget van € 52,4 miljoen. Dit is voor het economisch herstel van de landbouwsector en het platteland na de uitbraak van het coronavirus. De maatregelen voor het herstel moeten aansluiten bij de milieu- en klimaatafspraken van de Europese Unie. Dit is een voorwaarde voor het gebruiken van het budget uit het fonds. 

Deze regeling bestaat uit de subsidies Investeren in groen-economisch herstel en Samenwerken aan groen-economisch herstel.

Voor wie is investeren in Groen Economisch herstel 

Bent u landbouwer en wilt u uw bedrijf duurzamer maken? Wilt u bijvoorbeeld een plaatsspecifieke spuitmachine kopen? Dan kunt u misschien de subsidie Investeren in groen-economisch herstel krijgen. Jonge landbouwers kunnen een extra percentage subsidie krijgen.

Waarvoor subsidie?

U kunt subsidie krijgen voor 38 soorten investeringen in 5 categorieën. Wilt u weten voor welke investeringen u subsidie kunt aanvragen? Bekijk onderstaand de lijst met subsidiabele investeringen:

Subsidiebedrag en percentages 

U krijgt subsidie over de totale investeringskosten die u maakt. U kunt voor 60% van de kosten subsidie krijgen. 

Is er binnen uw landbouwbedrijf een bedrijfshoofd jonger dan 41 jaar? Dan kunt u misschien meer subsidie krijgen. Jonge landbouwers kunnen voor 75% van de kosten subsidie aanvragen. Dit kan ook als de andere bedrijfshoofden 41 of ouder zijn.

U vraagt voor uw investering minimaal € 25.000 subsidie aan. Er is geen minimaal subsidiebedrag als u werkt met een eenheidsprijs. U kunt maximaal € 150.000 aan subsidie krijgen. Vraagt u voor meer investeringen subsidie aan? Dan kunt u voor de investeringen samen dus maximaal € 150.000 aan subsidie krijgen.

Voor een aantal investeringen is er een vaste prijs waarvoor u subsidie kunt aanvragen. Voorbeelden hiervan zijn een elektrische heftruck en een ecoploeg. Deze vaste prijzen noemen we eenheidsprijzen. Deze gelden namelijk voor een hele investering, dus alle kosten die bij de investering horen. Hierbij horen bijvoorbeeld ook kosten voor de installatie of extra materialen.

Belangrijkste voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor de subsidie:

 • Uw bedrijf is een actief landbouwbedrijf met primaire productie. Het grootste deel van uw werk bestaat uit landbouwactiviteiten. In dit bedrijf doet u de investering voor deze subsidie.
 • U kunt voor maximaal 2 investeringen subsidie aanvragen. Vraagt u subsidie aan voor een waterbassin voor hemelwateropvang? Dan mag u geen subsidie voor een 2e investering aanvragen.
 • ”   ” geeft de leverancier van de investering pas na uw subsidieaanvraag de opdracht.
 • ”   ” koopt een nieuwe machine of installatie voor gebruik in uw eigen bedrijf. Deze mag geen soortgelijke machine of installatie vervangen.
 • Investeert u in een (mest)vergistingsinstallatie? Dan mag u geen energieleverancier worden

Aanvragen regelingen

De regeling is opengesteld van 20 december 2021, 9.00 uur tot en met 14 februari 2022, 17.00. 

Bron: RVO 

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: