Investeringen in energie glastuinbouw (EHG) subsidieregeling

Investeringen in energie glastuinbouw

Investeringen in energie glastuinbouw

Investeringen in energie glastuinbouw

Wilt u energie besparen, bijvoorbeeld door een luchtbehandelingssysteem te installeren? Met de subsidie Energie-efficiëntie glastuinbouw kunnen glastuinders en samenwerkingsverbanden hiervan energiebesparende maatregelen nemen.

Budget 

Het budget voor deze subsidie is dit jaar € 13 miljoen.

U krijgt subsidie als u nieuwe machines en installaties koopt en installeert. Dit krijgt u voor de kosten zonder btw. U krijgt maximaal 25% vergoed van de kosten die onder de subsidie vallen. Bij elke aanvraag moet de subsidie minimaal € 5.000 zijn. Wilt u weten waar u subsidie voor krijgt en hoeveel dit is? De maximale subsidie staat in de tabel hieronder.

Investeringen in energie glastuinbouw

*1 Dit zijn de bedragen voor één aanvrager. Elke aanvrager in een samenwerkingsverband kan dit bedrag krijgen.

*2 Bij een geïnstalleerd kasoppervlak groter dan 4 hectare is dit maximaal € 7 per m2. Bij 4 hectare of minder is het bedrag maximaal € 8 per m2.

*3 U krijgt alleen subsidie voor LED-belichting als u alle (SON-T) belichting vervangt door LED-belichting. Of als u LED-belichting in nieuwe en bestaande, onbelichte kassen installeert.

Voorwaarden regeling investeringen in energie glastuinbouw

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden:

 • U heeft een overeenkomst met de leverancier. Deze sluit u pas af na de publicatie van de subsidie in de Staatscourant en voor uw aanvraag.
 • U heeft de emissieaangifte CO2 gedaan met de Gecombineerde opgave 2021.
 • De investering wordt gedaan in Nederland.
 • Uw bedrijf staat ingeschreven bij KVK.
 • Bij uw project houdt u zich aan de wetten van de Europese Unie. En de nationale wetten voor milieubescherming.
 • Het bedrag dat u toegewezen krijgt, is niet hoger dan het maximale subsidiebedrag. Andere subsidies die u krijgt voor deze investering tellen hiervoor ook mee.
 • U mag pas kosten maken vanaf de startdatum van het project. Deze datum geeft u door in uw aanvraag.

Voor een 2e energiescherm

Dit zijn de extra voorwaarden:

 • U heeft al één energiescherm. Dit bespaart minimaal 35% energie.
 • U bespaart minimaal 45% energie met het 2e energiescherm.

Aanvragen investeringen in energie glastuinbouw

Een aanvraag indienen voor deze regeling is mogelijk van 19 april 2022 tot en met 30 juni 2022, 17.00 uur. 

Bron: RVO 

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: