Investeringen in energie glastuinbouw (EHG) subsidieregeling

Investeringen in energie glastuinbouw (EHG)

Investeringen in energie glastuinbouw (EHG)

Investeringen in energie glastuinbouw (EHG)

Wilt u energie besparen, bijvoorbeeld door een luchtbehandelingssysteem te installeren? Met de subsidie investeringen in energie glastuinbouw (EHG) kunnen glastuinders en samenwerkingsverbanden energiebesparende maatregelen nemen.

Vanaf 18 juni 2021 kunt u subsidie aanvragen voor 3 nieuwe technieken.

 • Vervanging van alle aanwezige SON-T belichting door LED-belichting in bestaande kassen. Of installatie van LED-belichting in nieuwbouwkassen en onbelichte bestaande kassen.
 • Hogedruk vernevelingsinstallatie voor kaskoeling.
 • Energiescherm inclusief ophogen kas en verdekken met diffuus glas met tweezijdige AR-coating.

Deze subsidieregeling heet officieel Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) 2021.

Budget 

Het budget voor deze regeling is € 18 miljoen. 

U krijgt subsidie als u nieuwe machines en installaties koopt en installeert. Dit krijgt u voor de kosten zonder btw. U krijgt maximaal 25% vergoed van de kosten die onder de subsidie vallen. Bij elke aanvraag moet de subsidie minimaal € 5.000 zijn. Wilt u weten waar u subsidie voor krijgt en hoeveel dit is? De maximale subsidie staat in de tabel hieronder.

Investeringen in energie glastuinbouw

Voorwaarden regeling investeringen in energie glastuinbouw

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden:

 • U heeft een overeenkomst met de leverancier. Deze sluit u pas af na de publicatie van de subsidie in de Staatscourant en voor uw aanvraag.
 • U heeft de emissieaangifte CO2 gedaan met de Gecombineerde opgave 2021.
 • De investering wordt gedaan in Nederland.
 • Uw bedrijf staat ingeschreven bij KVK.
 • Bij uw project houdt u zich aan de wetten van de Europese Unie. En de nationale wetten voor milieubescherming.
 • Het bedrag dat u toegewezen krijgt, is niet hoger dan het maximale subsidiebedrag. Andere subsidies die u krijgt voor deze investering tellen hiervoor ook mee.
 • U mag pas kosten maken vanaf de startdatum van het project. Deze datum geeft u door in uw aanvraag.

Voor een 2e energiescherm

Dit zijn de extra voorwaarden:

 • U heeft al één energiescherm. Dit bespaart minimaal 35% energie.
 • U bespaart minimaal 45% energie met het 2e energiescherm.

Aanvragen investeringen in energie glastuinbouw

Een aanvraag indienen voor deze regeling is mogelijk van 1 april 2021 tot en met 1 december 2021, voor 17.00 uur. 

Bron: RVO 

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: