Investeringsmodule Subsidie voor Innovatie en Verduurzaming van stallen

Investeringsmodule Subsidie voor Innovatie en Verduurzaming van stallen

Investeringsmodule Subsidie voor Innovatie en Verduurzaming van stallen

Investeringsmodule Subsidie voor Innovatie en Verduurzaming van stallen

De investeringsmodule is deze ronde open voor pluimveehouders die willen dat er minder fijnstof in de stal ontstaat. Met deze regeling kunnen pluimveehouders investeren in bewezen innovaties. 

Belangrijkste veranderingen 

Na de vorige aanvraagperiode in 2020 zijn de regels voor deze subsidie aangepast. De belangrijkste veranderingen zijn:

 • De maximale subsidie wordt € 50.000 per stal en € 200.000 per veehouderijlocatie. Dat is € 15.000 meer voor iedere stal en € 60.000 meer voor een veehouderijlocatie.
 • Verdelen we het budget? Dan kijken we niet meer of u uw techniek in een nieuwe of bestaande stal installeert. U krijgt alleen voorrang als de locatie van uw pluimveehouderij in het pluimveedichtgebied ligt.
 • Na de beslissing over uw subsidieaanvraag heeft u 3 jaar om uw project af te ronden. Dat is een jaar langer.

Welke kosten vallen onder de subsidie?

Kosten voor de aanschaf en het gebruiksklaar maken van één of meer staltechnieken valt onder de subsidie. Onderstaand ziet u welke staltechnieken dit zijn:

Investeringsmodule

Wanneer u kosten maakt om u te houden aan de wettelijke verplichtingen dan komt de investering niet in aanmerking voor subsidie. Als u meer doet dan u wettelijk verplicht bent, dan komt dat deel van de kosten wel in aanmerking voor subsidie. 

Aanvragen Subsidie Investeringsmodule

U krijgt maximaal aan subsidie: 

 • Pluimveestal € 50.000,-.
 • Locatie van een pluimveehouderij € 200.000,-. 
 • Pluimveehouderijonderneming € 500.000,-. 

Subsidiepercentage

U krijgt 40% van de kosten vergoed bij deze regeling. Dit is alleen voor de kosten die onder de subsidie vallen. Als één van de volgende punten voor u geldt dan word het percentage met 20% verhoogd:

 • U bent bij de aanvraag van de subsidie onder de 41 jaar. Of u bent bij de aanvraag maximaal 5 jaar landbouwer.
 • U maakt extra kosten om de natuurlijke omgeving, de hygiëne of het dierenwelzijn te verbeteren. Hierbij komt u boven het niveau van de Europese Unie uit. U mag hierdoor niet méér kunnen produceren.

Als beide punten voor u gelden, wordt het percentage verhoogd met 40%. 

Aanvragen voor deze ronde kunnen worden ingediend van 19 april 2021 tot 31 mei 2021, 17.00 uur. Deze ronde is alleen geopend voor pluimveehouders. 

Investeringsmodule

 

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: