Jonge Landbouwers Subsidie - Katoele Subsidie Experts

Jonge Landbouwers (JoLa)

Jonge Landbouwers (JoLa)

Jonge Landbouwers

De regeling is bedoeld als steun in de rug om bijvoorbeeld het bedrijf dat jonge landbouwers van hun ouders hebben overgenomen, te moderniseren en duurzamer te maken. Met de subsidie jonge landbouwers wordt het ondernemers makkelijker gemaakt te investeren in gebouwen, machines en verplaatsbare installaties. Zo kunnen zij beter inspelen op marktontwikkelingen en wensen van de samenleving. Het ministerie van Economische Zaken noemt jonge boeren heel belangrijk voor de toekomst van de Nederlandse landbouw. 

Het ministerie van Economische Zaken financiert deze subsidie uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP).

Voor wie?

Voor jonge boeren die:

 • op het moment van aanvraag nog geen 41 jaar zijn
 • langdurige zeggenschap hebben in de onderneming
 • zich voor het eerst hebben gevestigd op een landbouwbedrijf
 • voldoende vakbekwaam zijn
 • nog niet eerder gebruik hebben gemaakt van de subsidieregeling ‘Jonge landbouwers’
 • het maakt niet uit hoe lang de ondernemer al in de maatschap zit

jonge landbouwers

Bedragen en percentages

Er is een bedrag van min. €10.000,- en maximaal € 20.000,- subsidie per jonge landbouwer beschikbaar. De subsidie is maximaal 30%. Bij samenwerkingsverbanden is het subsidiepercentage afhankelijk van het percentage eigen vermogen.

Subsidiabele kosten

Investeringen gericht op verduurzaming komen in aanmerking. De investeringen zijn opgedeeld in meerdere investeringscategorieën. Per investering wordt een hoeveelheid punten toegekend. Deze punten bepalen welke plek de aanvrager in de rangschikking krijgt. Hoe meer punten, des te hoger de plek op de ranglijst en hoe groter de kans op subsidie. 

Investeringscategorieën voor de Jonge Landbouwers

Investeringen verschillen per provincie. Wilt u weten welke investeringen er mogelijk zijn voor u? Neem dan contact met ons op! 0593 – 82 02 22 of mail naar info@subsidie-experts.nl

Uitvoering door provincies

Besloten is dat de provincies zelf een uniforme subsidieregeling voor jonge landbouwers zullen openstellen, waaraan een relatief korte investeringslijst is gekoppeld. Voorheen voerde het ministerie de regeling zelf landelijk uit. Dat hiervoor is gekozen, komt door eerder tussen provincies en het ministerie gemaakte decentralisatie afspraken rond de uitvoering van POP3, waar de Jonge Landbouwersregeling onder valt. Afgesproken is dat er, daar waar echt nodig, provinciale accentverschillen kunnen worden aangebracht, maar dat dit beperkt gebeurt.

Aanvragen

De toewijzing vindt plaats via een tendersysteem en volgens de hierboven toegelichte puntensystematiek.

Indieningstermijn

Deze regeling is momenteel gesloten. 

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: