Maatlat Duurzame Veehouderij - Katoele Subsidie Experts

Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)

Maatlat Duurzame Veehouderij

Een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)-stal is een veestal met een lagere milieubelasting, met maatregelen voor diergezondheid en dierenwelzijn en draagt daardoor bij aan verduurzaming van de veehouderij.

Een MDV-stal voldoet aan strenge duurzaamheidseisen op de thema’s:

 • Ammoniakemissie
 • Bedrijf & omgeving
 • Brandveiligheid
 • Diergezondheid
 • Dierenwelzijn
 • Klimaat
 • Fijn stof

Maatlat Duurzame Veehouderij

Subsidie

Veestallen die het certificaat Maatlat Duurzame Veehouderij behalen, kunnen deelnemen aan de fiscale regelingen Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). MDV-stallen mogen volledig worden afgeschreven. Bij stallen zonder MDV-certificaat mag tot 50% van de WOZ-waarde worden afgeschreven.

Katoele Subsidie Experts

Katoele Subsidie Experts begeleidt de veehouders in het MDV-traject. Het traject begint met een bezoek waarbij de eerste scan wordt uitgevoerd om te kijken of de nieuwe stal kan voldoen aan de eisen van de MDV. Wanneer de stal voldoet aan de eisen van de MDV (op basis van tekeningen en offertes) wordt het stalontwerpcertificaat MDV aangevraagd. Als het stalontwerpcertificaat is afgegeven en de opdrachten voor de nieuwe stal zijn verstrekt, verzorgen wij de meldingen voor de MIA en Vamil. Verder begeleidt Katoele Subsidie Experts de veehouder gedurende het bouwtraject. Als de stal klaar is komen wij langs om te kijken of de stal voldoet aan de voorwaarden van de MDV, zoals aangegeven bij het stalontwerpcertificaat. Als er tijdens de bouw plannen anders zijn uitgevoerd, gaan wij kijken hoe de stal toch kan voldoen aan de eisen van de MDV. Indien de stal voldoet aan alle eisen dan zorgen wij ervoor dat de officiële MDV- certificering wordt uitgevoerd door een daarvoor geaccrediteerde certificeerder.

Successen Maatlat Duurzame Veehouderij

“Voor een uitbreiding van onze witvlees kalverstal met onder andere een luchtwasser, kwamen we terecht bij Katoele Subsidie Experts. Om in aanmerking te komen voor subsidie voor duurzaamheid en dierwelzijn hebben ze ons super geholpen en tijdens het proces van aanvragen en uitvoeren begeleid. Dit resulteerde in een zeer relaxte periode met uiteindelijk een stal die het MDV certificaat mag dragen en voldoet aan de nieuwste eisen. Ook de uitbetaling van het subsidiebedrag was vlot en zonder moeilijkheden. Dit was ons zonder hen niet gelukt!”

Maaike Herder, Mede-eigenaar Herder Agro

Lees meer over succesvolle projecten met subsidie vanuit deze regeling: MDV Herder Agro

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: