Maatlat Schoon Erf - Katoele Subsidie Experts Beilen

Maatlat Schoon Erf

Maatlat Schoon Erf

De Maatlat Schoon Erf is ontwikkeld om emissies te voorkomen uit mest, urine, compost, reinigingsmiddelen, gewasbescherming en veevoer.

Vanuit de Europese Kaderrichtlijn water is er namelijk het doel dat er in 2027 nul emissie is naar het oppervlaktewater. Boerenerven spelen daar een belangrijke rol in en de overheid wil investeringen in integraal emissiearmere erven stimuleren.

In de MIA- en Vamil-regeling wordt daarvoor per 1 januari een code ‘Emissiearm erf’ opgenomen. Door allerlei slimme maatregelen te nemen die op elkaar aansluiten kan een agrariër zijn emissie drastisch terugbrengen. En daardoor krijgt heel Nederland schoner oppervlaktewater.

Inhoud

 • De Maatlat Schoon Erf gaat uit van een integrale benadering om erfemissies te voorkomen en is opgebouwd uit verplichte maatregelen en keuzemaatregelen.
 • Als een bepaalde activiteit voorkomt op een bedrijf dan moeten daarvoor verplichte maatregelen en de bijbehorende randvoorwaarden worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld bij aanwezigheid van getrokken of zelfrijdende spuitmachines op het bedrijf is de aanwezigheid/aanleg van een daartoe uitgeruste wasplaats verplicht voor het certificaat Maatlat Schoon Erf.
 • Bovenop de minimale randvoorwaarden kunnen nog extra voorzieningen worden toegepast die een positief effect hebben op de criteria. Met deze extra voorzieningen kunnen punten worden verdiend. Deelnemers moeten minimaal 6 punten op de keuzemaatregelen behalen.

Criteria

Er zijn criteria ontwikkeld op het gebied van:

 • emissies van mest(opslagen)
 • emissies bij het reinigen van werktuigen
 • emissies uit voederopslagen
 • de afvoer en tijdelijke opvang van hemelwater
 • dieren op het erf
 • het schoonhouden van erven

Erven van agrariërs uit de sectoren rundveehouderij (melkvee, vleesvee en jongvee), schapenhouderij, geitenhouderij en akkerbouw en vollegrondsgroenten kunnen in aanmerking komen voor een certificaat Maatlat Schoon Erf.

Openstelling

De regeling is geldig tot en met 31 december 2019.

De ontwikkeling van de Maatlat Schoon Erf is mogelijk gemaakt door financiële steun van onder andere het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, een groot aantal waterschappen en LTO Nederland.

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: