Maatregel 7: Samenwerking voor innovatie Noord-Nederland - Katoele Subsidie Experts

Maatregel 7: Samenwerking voor innovatie Noord-Nederland

Maatregel 7: Samenwerking voor innovatie Noord-Nederland

Maatregel 7 is bedoeld voor het ontwikkelen en testen van innovaties op producten, processen of diensten die aansluiten bij doelstellingen van de AgroAgenda. Samen met andere partijen, waaronder in ieder geval één landbouwer kun je een innovatieproject uitvoeren.

Omdat alle drie de provincies evenveel bijdragen aan de financiering van deze openstelling vinden ze het van belang dat de resultaten en opgedane kennis wordt gedeeld en kan worden gebruikt in het noorden.

Voor wie?

Samenwerkingsverbanden kunnen deze subsidie aanvragen. Het samenwerkingsverband bevat tenminste één landbouwer. 

Het is niet toegestaan dat één van de partijen meer dan 70% van de subsidiabele kosten op zich neemt. 

Vier doelen

Maatregel 7 richt zich op de volgende vier doelen uit de AgroAgenda:

 • Versnellingsagenda melkveehouderij
 • Structurele bodemverbetering
 • PotatoValley
 • Biobased Economy en groene chemie

Precisielandbouw en natuurinclusieve landbouw zijn overkoepelend: deze thema’s kunnen in samenhang met een van de vier doelen uitgevoerd worden.

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal €1.000.000,- en minimaal €150.000,-. 

Budget

Er is een budget beschikbaar van € 4,5 miljoen voor heel Noord-Nederland. 

Bovenstaand budget is opgebouwd uit €2.250.000,- Europese Middelen (ELFPO), €750.000,- van de provincie Groningen, €750.000,- van de provincie Friesland en €750.000,- van de provincie Drenthe.

Indienen aanvraag

De regeling is momenteel gesloten.  

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: