Trainingen, workshops en coaching subsidie provincie Groningen

Maatregel ‘Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties’ Groningen

Maatregel trainingen, workshops en coaching provincie Groningen

Ontvang subsidie voor het geven van trainingen, workshops en coaching in de provincie Groningen. U zorgt voor de overdracht van kennis aan grote groepen ondernemers in de agrarische sector. Hierdoor wordt binnen verschillende thema’s de modernisering en innovatie van de landbouwsector bevorderd. De thema’s voor deze subsidie zijn ‘natuurinclusieve landbouw’ en ‘verzilting’.

Voor wie?

De regeling is er voor partijen die een opleiding, voorlichting of een andere vorm van kennisoverdracht leveren. 

Subsidiabele activiteiten trainingen workshops en coaching

Het project waarvoor u een subsidieaanvraag doet moet betrekking hebben op één van de onderstaande activiteiten:

 • Het overdragen van kennis op het gebied van natuurinclusieve landbouw.
 • Inzicht bieden in verzilting van de bodem van boeren en handelingsperspectieven bieden voor migratie van verzilting.

Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties

Subsidie

Het subsidiepercentage bij deze regeling is 80%. 

De belangrijkste voorwaarden voor deze regeling zijn: 

 • De kennis wordt overgedragen op een groep landbouwondernemers.
 • De kennis die u gaat overdragen heeft betrekking op innovaties en modernisering binnen de thema’s welke in het openstellingsbesluit staan. 
 • Het project wordt (grotendeels) uitgevoerd in de provincie Groningen. 
 • Het project in het kader van verzilting vindt plaats in de gemeente(n): Het Hogeland, Loppersum, Appingedam, Delfzijl en/of Oldambt. 
 • De hoogte van de subsidiabele projectkosten bedraagt na beoordeling minimaal €200.000,-.
 • De hoogte van de subsidie bedraagt na beoordeling maximaal €750.000,-. 

Openstelling

U kunt een aanvraag indienen tot 28 januari 2022, 17.00 uur. 

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: