MIT Duurzame Dierlijke Producten - Topsector Agri & Food

MIT Duurzame Dierlijke Producten

MIT Duurzame Dierlijke Producten – topsector Agri & Food 

De subsidieregeling MIT duurzame dierlijke producten maakt het voor mkb-ondernemers mogelijk te onderzoeken of hun concept om duurzame dierlijke producten te produceren of op de markt te brengen, technisch en economisch haalbaar is. Doel van de regeling is om het marktaandeel duurzame dierlijke producten ten opzichte van meer gangbaar geproduceerde dierlijke producten te vergroten. De financiële ruimte moet ervoor zorgen dat ondernemers kennis van nieuwe producten, productieprocessen en diensten kunnen opdoen en toe te passen in hun bedrijf.

Voorwaarden

Met een haalbaarheidsstudie kan een ondernemer onderzoeken en analyseren welke middelen nodig zijn om het project te laten slagen. Denk bijvoorbeeld aan een technische haalbaarheidsstudie naar de ontwikkeling van nieuwe duurzame dierlijke producten die met een lagere CO2 footprint per eenheid geproduceerd kunnen worden.

De voornaamste voorwaarde om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling is dat het gaat om een nieuwe technologie. Daarnaast moet de technologie bijdragen aan het op de markt brengen van een duurzamer dierlijk product. Het project moet ook bijdragen aan het verdienvermogen van de veehouder.

Aanvragen

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend vanaf 7 april tot en met 10 september 2020, 17.00 uur.

vanaf 11 juni 2020 tot en met 10 september 2020, 17.00 uur is het ook mogelijk subsidie te krijgen voor ‘Research & Development’ (R&D)-samenwerkingsprojecten. U kan daarmee in samenwerkingsverband bijvoorbeeld nieuwe technologieën testen en ontwikkelen.

Bron: RVO 

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: