Natuurinclusieve Landbouw 2019 Gelderland - Katoele Subsidie Experts

Natuurinclusieve Landbouw 2019 Gelderland

Natuurinclusieve Landbouw 2019 Gelderland

Met de regeling natuurinclusieve landbouw 2019 Gelderland werkt de provincie Gelderland aan een duurzame landbouw, die bijdraagt aan een economisch gezond en leefbaar platteland. In dat kader wil zij een verandering naar een natuurinclusieve grondgebonden landbouw bevorderen. Dit is een vorm van duurzame landbouw die optimaal gebruik maakt van de natuurlijke processen en deze integreert in de bedrijfsvoering. Natuurinclusieve landbouw is ook: een klimaatbestendige landbouw. Bijvoorbeeld de aanwezigheid van voldoende bomen op of langs landbouwpercelen helpen CO2 vast te houden en zorgen voor voldoende schaduw voor de koeien bij hittestress.

Subsidie 

De subsidiabele kosten dienen minimaal €28.000,- te bedragen. De subsidie bedraagt 80% van de subsidiabele kosten. 

Subsidie kan worden verstrekt voor demonstraties of het verzorgen van trainingen, workshops en coaching aan een groep van landbouwondernemers.

Aanvragen

Vanaf 3 juni 2019 tot en met 15 juli 2019 tot 17.00 uur kunnen er aanvragen worden ingediend. Aanvragen geschiet via tendersystematiek.  

Natuurinclusieve Landbouw 2019 Gelderland

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: