Subsidieregeling Niet-kerende Grondbewerking Friesland

Niet-kerende Grondbewerking Friesland

Niet-kerende Grondbewerking Friesland

Subsidieregeling Niet-kerende Grondbewerking Friesland 

De subsidieregeling niet-kerende grondbewerking Friesland heeft tot doel de aanschaf van machines voor niet- kerende grondbewerking te stimuleren. De machines dienen een bijdrage te leveren aan het terugdringen van bodemdaling en aan het terugdringen van veenoxidatie in het veenweidegebied en als zodanig bijdragen aan de doelen van de Feangreidefisy Fryslân. Deze doelen zijn:

 • Duurzaam bodembeheer van het veenweidegebied
 • Tegengaan van bodemdaling in het veenweidegebied
 • Tegengaan van veenoxidatie in het veenweidegebied

Voor wie?

Friese loonbedrijven die gevestigd zijn in één van de postcodes van de bijlage.

Waarvoor subsidie Niet-kerende Grondbewerking Friesland?

Subsidie is bedoeld voor de aanschaf van zowel nieuwe als gebruikte machines voor niet-kerende grondbewerking en die in hoofdzaak ingezet worden in het Friese veenweidegebied. Om welke machines dit gaat kunt u terugvinden in onderstaande bijlage:

Daarnaast kan subsidie worden verstrekt voor de aanschaf van precisiemeetapparatuur behorende bij deze machines, mits deze tegelijkertijd zijn aanschaft met de aanschaf van de machines en eventuele installatiekosten. 

De subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten. De maximale hoogte van de subsidie bedraagt € 16.000 per aanvrager. Als na beoordeling de berekende subsidie lager is dan € 5.000 dan wordt er geen subsidie verstrekt.

Aanvragen

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot en met 26 juni 2020, 17.00 uur. Het subsidieplafond voor deze regeling is €100.000,-.

Niet-kerende Grondbewerking Friesland

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: