POP3 Innovatie Kalverhouderij Gelderland - Katoele Subsidie Experts

POP3 Innovatie Kalverhouderij Gelderland

POP3 Innovatie Kalverhouderij Gelderland

POP3 Innovatie Kalverhouderij Gelderland

Boerenbedrijven zijn belangrijk voor Gelderland: voor de leefbaarheid van het platteland, economie en het produceren van ons voedsel. De provincie werkt aan een duurzame toekomst voor de Gelderse boeren en tuinders. Het verminderen van de uitstoot van ammoniak levert daar een bijdrage aan. Heeft u een slim idee om de uitstoot van schadelijke stoffen in de kalverhouderij te verminderen en wilt u dit met effectmeting aantonen? Met de POP3 Innovatie Kalverhouderij Gelderland subsidie krijgen vleeskalverhouders de mogelijkheid om te investeren in een vernieuwend en duurzaam stalsysteem. 

Voor wie

Een samenwerkingsverband van in elk geval een vleeskalverhouderij en een andere partij.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor de uitvoering van een innovatieproject dat bestaat uit de volgende fasen:

 1. Fysieke investeringen in een vernieuwend en duurzaam stalsysteem.
 2. Het meten van het effect dat deze investeringen hebben op de stalemissies vanuit een vleeskalverhouderij.

U kunt subsidie krijgen voor fase 1 en 2 samen, of alleen voor fase 2.

Voorwaarden POP 3 Innovatie Kalverhouderij Gelderland 

U kunt subsidie aanvragen als:

 • U een samenwerkingsverband bent met minimaal 1 vleeskalverhouderij, die ook eindgebruiker is van het vernieuwende stalsysteem, en een andere partij.
 • Er sprake is van bovenwettelijke investeringen in een stalsysteem, het moet dus gaan om extra investeringen bovenop de regels die al gelden voor uw stalsysteem.
 • U nog geen verplichtingen, zoals het verstrekken van een opdracht, bent aangegaan voordat u de subsidie aanvraagt.

Maximale bijdrage

In totaal is een bedrag van € 10.680.000 beschikbaar. De maximale hoogte van de subsidie voor fysieke investeringen in een stalsysteem is € 300.000 per vleeskalverhouderij, met een maximum van € 1.200.000 per aanvraag. Voor het meten van het effect van de investeringen op de stalemissies kunt u maximaal € 120.000 per vleeskalverhouderij krijgen, met een maximum van € 480.000 per aanvraag.

Subsidie aanvragen

De beoordeling van uw subsidieaanvraag gebeurt met het systeem van een tender. Deze tender is opengesteld van 3 mei 2021 09.00 uur tot en met 12 juli 2021 17.00 uur. Op de sluitingsdatum van de tender moet alle inhoudelijke informatie die bij een aanvraag hoort zijn ingediend.

Een adviescommissie beoordeelt de aanvragen. Met behulp van de selectiecriteria worden de projecten gerangschikt. Een project moet minstens 24 punten halen om subsidie te kunnen krijgen. De projecten met de meeste punten, komen als eerste in aanmerking voor subsidie. Als het subsidieplafond is bereikt, kan het voorkomen dat er niet voor alle ingediende projecten subsidie is. 

POP3 Innovatie Kalverhouderij Gelderland

Bron: Provincie Gelderland 

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: