POP3: Subsidieregeling Veenkoloniën - Katoele Subsidie Experts Beilen

POP3: Subsidieregeling Veenkoloniën

Subsidieregeling veenkoloniën

De provincies Groningen en Drenthe willen met de regeling “fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen Veenkoloniën” landbouwers (en met name akkerbouwers) stimuleren om te investeren in innovatie en modernisering van hun bedrijf. De modernisering moet bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, volksgezondheid en biodiversiteit.

Gebieden

Het gebied Veenkoloniën bestaat uit het grondgebied van de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Midden-Drenthe, Tynaarlo, Bellingwedde, Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde, Slochteren, Pekela, Stadskanaal, Veendam, Vlagtwedde.

Investeringslijst

 1. Systemen voor precisielandbouw betreffende plaats specifieke bemesting, plaats specifieke gewasbescherming, plaats specifieke opbrengstmeting of plaats specifieke bewatering inclusief GPS/GIS apparatuur.
 2. Machine voor grondbewerking en zaaien tegelijk.
 3. Spuitmachine met restvloeistof reductie in de akkerbouw.
 4. Gebruik spuittechnieken die drift vergaand reduceren, zoals wingsprayer en luchtondersteuning in de akkerbouw.
 5. Waterbeheer voorzieningen ter verlaging van risico’s van verontreiniging door erfafspoeling bij een landbouwbedrijf of door afvalwater uit de akkerbouw.
 6. Plaatsen en beheer stuwtjes en andere maatregelen om water langer vast te houden in waterlopen.

Subsidiabele kosten

 • De kosten van de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa.
 • Kosten van adviseurs, architecten en ingenieurs.
 • De kosten van adviezen duurzaamheid op milieu en economisch gebied.

Er wordt geen subsidie verstrekt voor voorbereidingskosten die gemaakt zijn voordat de aanvraag om subsidie is ingediend.

Belangrijkste kenmerken van deze openstelling

 • Minimaal subsidiebedrag per aanvraag €10.000,-, maximaal kan €100.000,- subsidie worden aangevraagd.
 • Subsidiepercentage 40%.
 • Investeringsaanvragen dienen daarmee minimaal €25.000,- te bedragen.
 • Een agrariër kan 1 aanvraag indienen (waarbinnen meerdere investeringen).

Openstelling

Deze regeling is momenteel gesloten.

Vragen?

Heeft u vragen over de regeling of denkt u in aanmerking te komen? Neem dan gerust contact met ons op. Dit kan telefonisch op 0593 – 82 02 22 of mail naar info@subsidie-experts.nl.

Wat zijn uw
subsidiekansen?
Neem contact op

Voornaam:

Achternaam:

Email adres:

Telefoonnummer

Opmerking: