POP3: Subsidieregeling Veenkoloniën - Katoele Subsidie Experts Beilen

POP3: Subsidieregeling Veenkoloniën

Subsidieregeling veenkoloniën

De provincies Groningen en Drenthe willen met de regeling “fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen Veenkoloniën” landbouwers stimuleren om te investeren in innovatie en modernisering van hun bedrijf. 

Investeren in innovatie en modernisering versterkt de positie van de agrarisch ondernemer. Bij deze subsidie gaat het om investeringen in moderne installaties en machines. Deze investeringen dragen bij aan een verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, landschap, ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit.

Gebieden

Het gebied Veenkoloniën bestaat uit het grondgebied van de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Midden-Drenthe, Tynaarlo, Midden-Groningen, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde.

Investeringslijst

 • Machine voor mechanische onkruidbestrijding/loof behandeling.
 • Grondbewerking en combineren bewerkingen.
 • Systemen voor precisielandbouw.
 • Drift reducerende technieken.
 • Duurzame bewaartechnieken.
 • Bodemverdichting.
 • Energie.

Via onderstaande link vindt u de volledig uitgewerkte investeringslijst:

Investeringslijst 2019

Subsidiabele kosten

 • De kosten van de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa.
 • Kosten van adviseurs, architecten en ingenieurs.
 • De kosten van adviezen duurzaamheid op milieu en economisch gebied.

Er wordt geen subsidie verstrekt voor voorbereidingskosten die gemaakt zijn voordat de aanvraag om subsidie is ingediend.

Belangrijkste kenmerken van deze openstelling

 • Minimaal subsidiebedrag per aanvraag €10.000,-, maximaal kan €100.000,- subsidie worden aangevraagd.
 • Subsidiepercentage 40%.
 • Investeringsaanvragen dienen daarmee minimaal €25.000,- te bedragen.
 • Een agrariër kan 1 aanvraag indienen (waarbinnen meerdere investeringen).

Openstelling

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 24 juni 2019, 9.00 uur tot en met 29 augustus 2019, 17.00 uur.

Vragen?

Heeft u vragen over de regeling of denkt u in aanmerking te komen? Neem dan gerust contact met ons op. Dit kan telefonisch op 0593 – 82 02 22 of mail naar info@subsidie-experts.nl.

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: