Samenwerken aan groen economisch herstel

Samenwerken aan groen economisch herstel

Samenwerken aan groen economisch herstel

Wilt u samen met anderen een idee uitwerken voor een duurzaam verdienmodel voor de landbouwsector? Of wilt u in een gebied samen werken aan de klimaatdoelen of het verbeteren van de biodiversiteit? Hiervoor kunt u subsidie aanvragen bij de regeling samenwerken aan groen economisch herstel.

Voor wie?

Deze subsidie is voor samenwerkingsverbanden. U werkt samen aan een project in de agrarische sector. Hiermee richt u zich onder andere op het duurzamer en economisch sterker maken van de landbouwsector.

Project categorieën 

Er zijn 5 projectcategorieën waarvoor u subsidie kunt aanvragen. Met uw project helpt u mee met de ontwikkeling van onderstaande categorieën.

 1. Categorie A: Duurzame toegevoegde waardeketen 
 2. Categorie B: Innovatieve digitalisering 
 3. Categorie C: Gebiedsgerichte pilots 
 4. Categorie D: Sectorale initiatieven 
 5. Categorie E: Samenwerking voor maatregelen die de uitstoot van ammoniak bepalen 

Subsidie 

Voorbereidingskosten U kunt subsidie krijgen voor kosten voor:

 • Het vinden van de deelnemers.
 • ” ” netwerken om het project goed uit te werken.
 • ” ” opstellen van een projectplan en de samenwerkingsovereenkomst.
 • Projectmanagement en projectadministratie.

Uitvoeringskosten U kunt subsidie krijgen voor:

 • Coördinatiekosten van het samenwerkingsverband.
 • Kosten voor de verspreiding van resultaten van het project.
 • Operationele kosten voor de uitvoering van het project.
 • Kosten voor projectmanagement en projectadministratie.

Doet u een fysieke investering? Dan kunt u ook subsidie krijgen voor:

 • Kosten voor bouw of verbetering van onroerende zaken.
 • Kosten voor verwerving of leasing van onroerende zaken.
 • ” ” voor aankoop van grond.
 • ” ” van de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties (tot maximaal de marktwaarde).

Belangrijkste voorwaarden Samenwerken aan groen economisch herstel

Voor de subsidie Samenwerken aan groen-economisch herstel gelden de volgende voorwaarden:

 • U vraagt uw subsidie aan namens een samenwerkingsverband. Deze voldoet aan de voorwaarden die hiervoor gelden. 
 • Uw project richt zich op 1 van de 5 projectcategorieën.
 • Uw vraagt minimaal € 100.000 subsidie aan voor projectcategorie A, B, D of E. Voor projectcategorie C vraagt u minimaal € 300.000 subsidie aan.
 • Uw project scoort minimaal 30 punten op de 4 selectiecriteria samen.
 • U start met de uitvoering van uw project na het aanvragen van de subsidie. Dit doet u binnen 2 maanden na de beslissing op uw subsidieaanvraag. Voordat u de subsidieaanvraag doet mag u dus alleen kosten maken voor de voorbereiding, niet voor de uitvoering.
 • U zit niet in financiële moeilijkheden. Dus u heeft geen schuldsanering en geen verzoek gedaan aan de rechtbank voor uitstel van betaling. Uw bedrijf is ook niet failliet en u heeft hiervoor ook geen aanvraag gedaan.
 • Uw project is uiterlijk op 31 december 2024 afgerond.

Aanvragen regelingen

De regeling is opengesteld van 20 december 2021, 9.00 uur tot en met 14 februari 2022, 17.00. 

Bron: RVO 

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: