Samenwerking voor innovaties Drenthe - Katoele Subsidie Experts

Samenwerking voor innovaties Drenthe

Samenwerking voor innovaties Drenthe

Samenwerking voor innovaties Drenthe

Samenwerking voor innovaties Drenthe is een subsidie bedoeld voor het uitvoeren van een innovatieproject in de landbouwsector. De subsidie draagt bij aan de ontwikkeling en het uitvoeren van testen ten behoeve van de verduurzaming van de landbouwsector in de provincie Drenthe. Het project dient aan te sluiten bij de doelen en programma’s van het programma Toekomstgerichte Landbouw en/of de Ontwikkelagenda Melkveehouderij & Natuur en bevindt zich in de ontwikkelfase van TRL-niveau 4, 5, 6 en/of 7.

Voor wie?

Een samenwerkingsverband van minimaal twee partijen. Er is minimaal één landbouwer actief binnen het samenwerkingsverband. Geen van de partijen neemt meer dan 70% van de subsidiabele kosten voor haar rekening.

Subsidie Samenwerking voor innovaties Drenthe

Het oprichten van een projectmatig samenwerkingsverband en het gezamenlijk formuleren van een projectplan gericht op innovatie is subsidiabel. Voor een innovatieproject op TRL-niveau 4,5,6 of 7 en bijdraagt aan één of meer van de onderstaande thema’s is tevens subsidie mogelijk:

 • Natuurinclusieve-, precisie-, en/of kringlooplandbouw.
 • Programma toekomstgerichte landbouw.
 • Ontwikkelagenda melkveehouderij & natuur. 

Het project dient geheel of grotendeels in de provincie Drenthe te worden uitgevoerd. 

Aanvragen

Vanaf 17 juni 2019, 9.00 uur tot en met vrijdag 23 augustus 2019, 17.00 uur is het mogelijk om een aanvraag in te dienen. 

De subsidie bedraagt 25% tot 100% van de subsidiabele kosten welke minimaal €100.000,- en maximaal €400.000,- zijn. 

Samenwerking voor innovaties Drenthe

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: