Samenwerking voor Innovaties Noord Nederland 2018 - Subsidie Experts

Samenwerking voor Innovaties Noord Nederland 2018

Samenwerking voor Innovaties Noord Nederland 2018

Om in aanmerking te komen voor de regeling Samenwerking voor Innovaties Noord Nederland 2018 dient het project bij te dragen aan een of meer van de vier doelstellingen uit de AgroAgenda en/of bij te dragen aan de inzet van de regiodeal Natuurinclusieve Landbouw en wat zich bevindt in TRL niveau 4, 5, 6 en/of 7. 

Voor wie? 

De subsidie is bedoeld voor een samenwerkingsverband van minimaal 2 partijen. Er dient minimaal 1 landbouwer actief te zijn binnen het samenwerkingsverband en geen van de partijen mag meer dan 70% van de subsidiabele kosten voor haar rekening nemen. 

Subsidie

Er kan subsidie worden verkregen voor:

 • Coƶrdinatiekosten voor het samenwerkingsverband
 • Operationele kosten direct verbonden aan de uitvoering van het innovatieproject 
 • Kosten voor het verspreiden van resultaten van het project
 • Kosten voor projectmanagement en projectadministratie

De subsidie bedraagt minimaal 40% en maximaal 100% van de subsidiabele kosten.

Aanvragen 

Deze regeling is momenteel gesloten.

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: