Samenwerking voor innovaties Utrecht - Katoele Subsidie Experts

Samenwerking voor innovaties Utrecht

Samenwerking voor innovaties Utrecht

Samenwerking voor innovaties Utrecht

Samenwerking voor innovaties Utrecht is gericht op het uitvoeren van een innovatieproject in een samenwerkingsverband. In een innovatieproject staat het ontwikkelen en testen van nieuwe of te verbeteren producten, diensten of processen voor de agrarische sector centraal. Deze subsidie is bedoeld voor het ontwikkelen van een innovatie tot een vermarktbaar prototype.

Voor wie?

Een samenwerkingsverband dat een innovatieproject wil uitvoeren kan de subsidie aanvragen. In dit samenwerkingsverband zit minimaal een landbouwer of iemand die een landbouworganisatie vertegenwoordigt.

Subsidiabele kosten Samenwerking voor innovaties Utrecht

Voor deze regeling zijn de volgende kosten subsidiabel:

 • Onderstaande kosten zijn subsidiabel als personeelskosten, kosten derden en als bijdrage in natura van eigen arbeid en voor vrijwilligers.
 1. Coördinatiekosten voor het samenwerkingsverband.
 2. Kosten voor het verspreiden van resultaten van het project.
 3. Operationele kosten direct verbonden aan de uitvoering van het innovatieproject.
 4. Kosten voor projectmanagement en projectadministratie.
 5. Verwerving of ontwikkelingskosten van computersoftware.
 6. Algemene kosten.
 7. Niet verrekenbare of niet compensabele BTW.
 • Onderstaande kosten voor onroerende goederen, machines en installaties en computersoftware zijn subsidiabel als afschrijvingskosten.
 1. Bouw of verbeteringskosten van onroerende goederen.
 2. Verwerving of ontwikkelingskosten van computersoftware. 
 3. Verwerving of leasingskosten van onroerende goederen.
 4. Koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa.
 5. Koop van tweedehands machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa.
 • Kosten voor aankoop van grond zijn subsidiabel tot maximaal 10% van de totale subsidiabele kosten.

Aanvragen

Het subsidieplafond voor deze regeling is €750.000,-. De subsidie zelf dient minimaal €50.000,- te bedragen en maximaal €200.000,-. 

Voor de beoordeling van de aanvragen wordt een puntentelling gehanteerd.

U kunt een aanvraag indienen vanaf 27 mei 2019, 9.00 uur tot en met 26 juli 2019, tot 17.00 uur. 

Bron: Provincie Utrecht

Samenwerking voor innovaties Utrecht

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: