Stallen van de toekomst Gelderland 2018 - Katoele Subsidie Experts

Stallen van de toekomst Gelderland 2018

Stallen van de toekomst Gelderland 2018

De regeling stallen van de toekomst Gelderland 2018 is een verdere uitwerking van de maatregel ‘Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen’. Dit is een regeling van het plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 van de provincie Gelderland.

Heeft u een innovatief projectidee dat leidt tot een stal die zelfvoorzienend is voor wat betreft energieverbruik en waarbij de uitstoot van broeikasgassen minimaal is? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie?

De regeling is bedoeld voor landbouwers in de provincie Gelderland. 

Subsidiabele activiteiten

U kunt subsidie aanvragen voor bovenwettelijke investeringen in een nieuw te bouwen stal voor landbouwhuisdieren.

Aanvragen

Aanvragen kunnen worden ingediend van 26 november 2018 tot en met 31 januari 2019. 

Bron: Provincie Gelderland

Wat zijn uw
subsidiekansen?
Neem contact op

Voornaam:

Achternaam:

Email adres:

Telefoonnummer

Opmerking: