Stallen van de toekomst Gelderland 2019 - Katoele Subsidie Experts

Stallen van de toekomst Gelderland 2019

Stallen van de toekomst Gelderland 2019

De regeling stallen van de toekomst Gelderland 2019 is een verdere uitwerking van de maatregel ‘Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen’. Dit is een regeling van het plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 van de provincie Gelderland.

Heeft u een innovatief projectidee dat leidt tot een stal die zelfvoorzienend is voor wat betreft energieverbruik en waarbij de uitstoot van broeikasgassen minimaal is? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie?

De regeling is bedoeld voor landbouwers in de provincie Gelderland. 

Subsidiabele activiteiten

U kunt subsidie aanvragen voor bovenwettelijke investeringen in een nieuw te bouwen stal voor landbouwhuisdieren.

Aanvragen

Aanvragen kunnen worden ingediend van 3 juni tot en met 29 juli 2019.

Bron: Provincie Gelderland

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: