Stimulering agrarische bedrijven Drenthe - Katoele Subsidie Experts Beilen

Stimulering agrarische bedrijven Drenthe

Stimulering agrarische bedrijven Drenthe

Stimulering agrarische bedrijven Drenthe; hiermee wil de provincie Drenthe landbouwers (en met name akkerbouwers) stimuleren om te investeren in innovatie en modernisering van hun bedrijf. De modernisering moet bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, volksgezondheid en biodiversiteit.

Investeringslijst

 1. Zonnepanelen.
 2. Warmtekracht bio.
 3. Warmtekracht regulier.
 4. Energiezuinige opslag van gewassen.
 5. Pad cooling in stallen voor veehouderij.
 6. Warmtewisselaar in stallen.
 7. Mestscheidings-, mestdrogings- en mestverwerkingsinstallatie (of combinatie).
 8. Biobed of biofilter.
 9. Systemen voor precisielandbouw betreffende plaats specifieke bemesting, plaats specifieke gewasbescherming, plaats specifieke opbrengstmeting of plaats specifieke bewatering inclusief GPS/GIS-apparatuur.
 10. GPS voor koeien.
 11. Investeringen ten behoeve van stimulering weidegang.
 12. Koematras, waterbed.
 13. Machines voor niet kerende grondbewerking.
 14. Machine voor grondbewerking en zaaien tegelijk.
 15. Mechanische onkruidbestrijding.
 16. Spuitmachine met restvloeistof reductie in akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit-, of vollegrondsteelt.
 17. Gebruik spuittechnieken die drift vergaand reduceren, zoals wingsprayer en luchtondersteuning.
 18. Open watervoorzieningen voor pluimvee, inclusief aanleg waterleidingen en dergelijke.
 19. Installaties voor het desinfecteren van water, oppervlaktes en dergelijke.
 20. Herinrichting erf en aanleg opvangvoorzieningen voor tegengaan erfafspoeling.
 21.  Waterbeheer voorzieningen ter verlaging van risico’s van verontreiniging door erfafspoeling bij een veehouderij.
 22. Gerichte watergeefsystemen, bijvoorbeeld druppelirrigatie, ondergrondse dripirrigatie, nachtvorstberegening.
 23. Teelt beschermende maatregelen in de fruitteelt.

Subsidiabele kosten

 • De kosten van de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa.
 • Kosten van adviseurs, architecten en ingenieurs.
 • De kosten van adviezen duurzaamheid op milieu en economisch gebied.

Er wordt geen subsidie verstrekt voor voorbereidingskosten die gemaakt zijn voordat de aanvraag om subsidie is ingediend.

Belangrijkste kenmerken van deze openstelling

 • Minimaal subsidiebedrag per aanvraag €10.000,-, maximaal kan €100.000,- subsidie worden aangevraagd.
 • Subsidiepercentage 40%.
 • Investeringsaanvragen dienen daarmee minimaal €25.000,- te bedragen.
 • Een agrariër kan 1 aanvraag indienen (waarbinnen meerdere investeringen).

Openstelling

Aanvragen kan vanaf 20 februari 2017 tot en met 1 mei 2017.

Vragen?

Heeft u vragen over de regeling of denkt u in aanmerking te komen? Neem dan gerust contact met ons op. Dit kan telefonisch op 0593 – 82 02 22 of mail naar info@subsidie-experts.nl.

Wat zijn uw
subsidiekansen?
Neem contact op

Voornaam:

Achternaam:

Email adres:

Telefoonnummer

Opmerking: