Subsidie wolfwerende rasters Drenthe

Subsidie wolfwerende rasters Drenthe

Subsidie wolfwerende rasters Drenthe

Subsidie wolfwerende rasters Drenthe

Het aantal wolven in Drenthe neemt toe. Hierdoor nemen ook het aantal schadegevallen toe. Steeds meer dierhouders investeren daarom in wolfwerende rasters. Om tegemoet te komen in de kosten voor wolfwerende rasters kan er bij de provincie Drenthe subsidie worden aangevraagd. 

Over de subsidie

Sinds 1 april 2023 kunnen, naast schapen- en geitenhouders, ook overige hoefdierhouders subsidie aanvragen. Voor overige hoefdierhouders werkt deze regeling met terugwerkende kracht vanaf 3 oktober 2022 (de bijeenkomst in Diever).

De aangewezen hoefdieren welke nu onder deze regeling vallen zijn: 

 • Runderen
 • Schapen
 • Geiten
 • Varkens
 • Paardachtigen (paard, pony, ezel en kruisingen hiervan)
 • Alpaca’s

De dierhouders moeten in het bezit zijn van een uniek Bedrijfsnummer (UBN) en de dieren moeten geregistreerd staan in het door de RVO beheerde Identificatie- en registratiesysteem van dieren. Voor alpaca’s geldt hiervoor een uitzondering. 

De subsidie wordt op basis van deze regeling slechts eenmaal verstrekt. Dit houdt voor de regeling in dat een dierhouder die eerder subsidie ontving voor de bescherming van schapen en geiten, wel eenmalig nog een subsidie kan aanvragen wanneer hij dat doet voor het beschermen van paarden of runderen. Maar de dierhouder kan niet nogmaals subsidie aanvragen voor schapen en geiten.

Waarvoor krijgt u subsidie?

U kunt subsidie krijgen voor:

 • Het aanschaffen en/of aanpassen van een vaste wolfwerende afrastering
 • Het aanschaffen van een verplaatsbaar wolfwerende afrastering
 • Het aanschaffen van een automatisch oprolsysteem bij een verplaatsbaar wolfwerende afrastering met draden.

De afrastering moet voldoen aan de Fauna Schade Preventiekit module wolven, zoals gepubliceerd door BIJ12.

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de strekkende meters afrastering en het gemiddeld aantal dieren dat de eigenaar in de betreffende periode in bezit had.

De subsidie voor een vaste afrastering bedraagt: 

 • €570,- per hoefdiersoort, en;
 • €3,40 per strekkende meter met een maximum van €680,- per rund/paardachtige en een maximum van €114,- voor zover het een ander aangewezen hoefdier betreft. 

De subsidie voor een verplaatsbare afrastering bedraagt:

 • €34,- per dier, en; 
 • €4.500,- voor een automatisch oprolsysteem voor een verplaatsbare afrastering met draden. Het aantal dieren waarvoor het systeem wordt aangeschaft moet minimaal bestaan uit een groep van 17 paardachtigen of runderen of een groep van minimaal 100 andere aangewezen hoefdieren.

In totaal bedraagt de subsidie maximaal €20.000,- per hoefdierhouder en kan deze nooit meer bedragen dan de daadwerkelijk te maken of gemaakte kosten.

De subsidieontvanger is verplicht binnen drie maanden na subsidieverlening:

 • De vaste wolfwerende afrastering aan te schaffen en te plaatsen of aan te passen
 • De verplaatsbare wolfwerende afrastering aan te schaffen
 • Het automatische oprolsysteem bij een verplaatsbaar wolfwerende afrastering met draden aan te schaffen en in gebruik te nemen

Aanvragen subsidie wolfwerende rasters

De einddatum van de subsidie is 1 januari 2026. 

Het voor subsidie beschikbare bedrag wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

Subsidie wolfwerende rasters

Bron: Provincie Drenthe 

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: