Toekomstgerichte Landbouw Drenthe - Katoele Subsidie Experts

Toekomstgerichte Landbouw Drenthe

Subsidieregeling Toekomstgerichte Landbouw Drenthe

Met de subsidieregeling Toekomstgerichte Landbouw Drenthe wil de Provincie ondernemers de ruimte geven om te experimenteren en kennis te delen. Dit zodat ondernemers nieuwe afzet kunnen realiseren. Hierbij kun je denken aan kennis over het telen van nieuwe gewassen, zorg dragen voor korte voedselketens en het sluiten van kringlopen. 

De subsidieregeling komt voort uit het Programma Toekomstgerichte Landbouw van de provincie. In het programma staan innoveren, moderniseren en verduurzamen van de primaire sector en agribusiness centraal. Een goede balans tussen geld verdienen, een gezonde leefomgeving en tevreden mensen. Dat is goed voor Drenthe en ook goed voor de ondernemers.

Doel van de regeling 

De subsidie heeft tot doel projecten te stimuleren gericht op innovatie, modernisering, verduurzaming en kennisdeling in de primaire sector en in de agribusiness. Dit kunnen bijvoorbeeld onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten zijn. Deze projecten kunt u uitvoeren door te experimenteren of door het doen van een haalbaarheidsstudie. 

Waarvoor subsidie aanvragen?

Er zijn verschillende onderdelen waar u subsidie voor aan kunt vragen. Gericht op innovatie, modernisering en verduurzaming in de primaire sector en in de agribusiness. Zoals:

 • Doen van onderzoek naar product en/of dienstverbeteringen
 • Inhuur van een expert
 • Delen van kennis middels workshops en demonstraties aan collega-ondernemers

Hoeveel subsidie?

U kunt maximaal €40.000,- subsidie ontvangen. De minimaal aan te vragen subsidie is €1.000,-.

Openstelling

De einddatum voor deze subsidie is 31 december 2025. 

Toekomstgerichte Landbouw Drenthe

Bron: Provincie Drenthe

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: