Trainingen, workshops, ondernemingscoaching en demonstraties

Trainingen, workshops, ondernemingscoaching en demonstraties Flevoland

Trainingen, workshops, ondernemingscoaching en demonstraties Flevoland

Trainingen, workshops, ondernemingscoaching en demonstraties is een regeling voor het geven van trainingen, workshops en demonstraties en voor het coachen van ondernemers in de agrarische sector. Met deze subsidieregeling wil de provincie Flevoland kennisoverdracht binnen de agrarische sector stimuleren. Dat draagt bij aan de transitie van de landbouw naar een duurzame en toekomstbestendige sector.

Doelgroep

Personen en/of instellingen die opleidingen of andere vormen van kennisoverdracht of voorlichting leveren kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Dat kunnen kennis- of onderwijsinstellingen zijn, maar ook agrariërs die elkaar opzoeken om van elkaar te leren.

Subsidie

De minimale subsidie bedraagt € 50.000. Het subsidiepercentage voor deze openstelling bedraagt 80% van de subsidiabele kosten wat betekent dat de aanvrager een projectplan moet indienen met tenminste € 62.500 aan subsidiabele kosten.

Subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten zoals trainingen, workshops en coaching van landbouwers, waarbij kennisuitwisseling plaatsvind rond een specifiek onderwerp. In deze openstelling van de maatregel ‘Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties’ ligt de focus primair op kennisoverdracht met betrekking tot duurzaam bodem- en watergebruik en innovaties in de landbouw.

De subsidieverstrekking vindt plaats op basis van een tender. Dat betekent dat gedurende de hele openstellingsperiode aanvragen kunnen worden ingediend. De hoogst scorende aanvragen komen in aanmerking voor subsidie, tot het subsidieplafond voor de openstelling is bereikt. 

Doel

Het doel van de regeling is om landbouwers bekend te maken met nieuwe kennis, innovaties en maatregelen in de landbouw, zodat zij deze gaan toepassen en zo bijdragen aan de verduurzaming van de sector. Coaching van jonge landbouwers bij bedrijfsovernames, maar ook het opzetten en in stand houden van studiegroepen waarbij een groep van landbouwers onderling en met derden kennis en ervaringen kunnen uitwisselen behoort tot de mogelijkheden van deze regeling. Ook demonstratieactiviteiten zoals het van elkaar leren door middel van ‘communities of practice’ en proeftuinen passen daarbij.

Aanvragen

Deze regeling is momenteel gesloten.

Bron: Provincie Flevoland

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: