tegemoetkoming vermindering melkproductie - Katoele Subsidie Experts

Tegemoetkoming vermindering melkproductie

Tegemoetkoming vermindering melkproductie voor melkveehouders

Subsidie voor minder produceren van melk | een nieuwe regeling. Maar wat houdt tegemoetkoming vermindering melkproductie precies in?

De nieuwe subsidieregeling ‘’tegemoetkoming vermindering melkproductie voor melkveehouders’’ gaat op 12 september open en zal op 21 september om 12:00 sluiten. Melkveehouders die in de periode oktober-november-december 2016 minimaal 1500kg melk minder leveren ten opzichte van dezelfde periode in 2015 komen in aanmerking voor de regeling. Hiervoor zouden zij maximaal €14 per kg minder geleverde melk kunnen ontvangen. Als er na de eerste ronde nog geld overblijft uit het EU-fonds volgen nog maximaal 3 ronden. Dit zijn november-januari, december-februari en januari-maart.

Vermindering melkproductie

Voor wie?

Deze regeling is met name aantrekkelijk voor melkveehouders die werken met een voorjaars afkalvende veestapel, bedrijven die gestopt zijn met melken of bedrijven die minder melk leveren ten opzichte van vorig jaar.

voorwaarden

 • Er dient ten opzichte van de referentieperiode in 2015 minimaal 1500kg melk minder geleverd te worden dan in de periode van 2016
 • Als de reductie van melklevering groter is dan 50%, mag er maximaal over 50% steun worden aangevraagd
 • Een melkveehouder moet minimaal in juli 2016 nog melk hebben afgeleverd

Bedragen

Als de daadwerkelijke reductie van de melklevering:

 • groter is dan de hoeveelheid waarvoor is aangevraagd wordt het maximaal aangevraagde steunbedrag uitgekeerd.
 • ten minste 80% bedraagt van de hoeveelheid waarvoor een machtiging is verleend komt het bedrag per 100 kg melk op €14,-.
 • ten minste 50% maar minder dan 80% ten opzichte van het gemachtigde bedraagt dan komt het bedrag dat je per 100 kg melk ontvangt uit op €11,20.
 • ten minste 20% maar minder dan 50% bedraagt van de gemachtigde hoeveelheid, komt het bedrag per 100 kg melk uit op €7,-.
 • minder dan 20% bedraagt van de hoeveelheid waarover een machtiging is verleend wordt er geen steun betaald, €0 per 100 kg melk.

Voorbeeldberekening

Melkveehouder B. de Boer heeft in de periode oktober-december 2015 200.000 kg melk geproduceerd. Hij verwacht in de periode oktober-december 2016 150.000 kg melk te leveren. Hierbij vraagt B. de Boer een reductie aan van 50.000 kg melk.

 • Optie A: B. de Boer produceert in oktober-december 2016 140.000 kg melk. Hij heeft recht op €7.000.
 • Optie B: B. de Boer produceert in oktober-december 2016 155.000 kg melk. Hij heeft recht op €14,- per 100 kg melk wat neerkomt op €6.300.
 • Optie C: B. de Boer produceert in oktober-december 2016 170.000 kg melk. Hij heeft recht op €11,20 per 100 kg melk wat voor B. de Boer neerkomt op €3.360.
 • Optie D: B. de Boer produceert in oktober-december 2016 185.000 kg melk. Hij heeft recht op €7,- per 100 kg melk wat voor B. de Boer neerkomt op €1.050.
 • Optie D: B. de Boer produceert in oktober-december 2016 220.000 kg melk. Hij heeft recht op €0,- per 100 kg melk wat voor B. de Boer neerkomt op €0.

Benodigde gegevens

 • Melkafrekeningen: oktober 2015, november 2015, december 2015, juli 2016
 • Productieplanning: oktober 2016, november 2016, december 2016

Vragen?

De regeling is momenteel gesloten. Heeft u vragen? Neem dan contact op met subsidie-expert Uilke Bosma. Telefonisch kunt u ons bereiken op het nummer 0593 – 82 02 22 of via het contactformulier.

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: