Verplaatsing Agrarische Bedrijven - Katoele Subsidie Experts

Drenthe – Verplaatsing Grondgebonden Agrarische Bedrijven

Verplaatsing grondgebonden agrarische bedrijven Drenthe

De subsidieregeling kan ingezet worden om provinciale beleidsdoelen te realiseren. Het Natuurnetwerk Nederland is een netwerk van bestaande en nog aan te leggen natuurgebieden. Om hiervoor grond beschikbaar te krijgen, is er de subsidie Verplaatsing grondgebonden agrarische bedrijven. Het biedt bedrijven een financiële bijdrage en geeft ze de mogelijkheid om hun bedrijf ergens anders voort te zetten. 

Doel

De subsidie heeft tot doel de realisatie van bedrijfsverplaatsingen mogelijk te maken ter verbetering van de ruimtelijke structuur, agrarische structuur, natuur, water, landschap of milieu. 

Subsidiabele activiteiten verplaatsing agrarische bedrijven

Subsidiabele activiteiten zijn o.a. de verplaatsing van grondgebonden agrarische bedrijven naar de hervestigingslocatie en investeringen in verband met de verplaatsing van deze bedrijven op de hervestigingslocatie.

Subsidie percentages

De subsidie bestaat uit een bijdrage in de verplaatsingskosten van het bedrijf en de advieskosten. Daarnaast wordt het verschil in waarde van de oude locatie en de nieuwe locatie (incl. de investeringskosten) gesubsidieerd.

De Subsidieregeling Agrarische Bedrijfsverplaatsing bestaat uit twee onderdelen met ieder een eigen subsidiepercentage, een deel verplaatsing en een deel investering:

 • verplaatsingskosten zijn 100% subsidiabel met een maximum van € 40.000,-.
 • investeringskosten zijn voor maximaal 40% subsidiabel met een maximum van € 400.000,-.

In totaal kan de subsidie € 440.000,- per verplaatsingsproject bedragen. De subsidie wordt berekend op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten.

Voor wie?

De subsidie is voor landbouwers en/of eigenaren van grond die opgenomen is in het Natuurnetwerk Nederland. Zij kunnen met Prolander in gesprek gaan over de subsidiemogelijkheden. Dit geldt alleen als het Grond Strategie Plan (een lokaal plan, vastgesteld door Gedeputeerde Staten) de mogelijkheid tot subsidiëring biedt.

Wanneer?

De einddatum voor deze subsidie is 30 juni 2023. 

Verplaatsing Agrarische Bedrijven

Bron: Provincie Drenthe 

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: