Verplaatsing Agrarische Bedrijven - Katoele Subsidie Experts

Drenthe – Verplaatsing Grondgebonden Agrarische Bedrijven

Nieuwe Subsidieregeling Drenthe

Verplaatsing Agrarische Bedrijven een nieuwe Subsidieregeling. Maar wat houdt Verplaatsing Grondgebonden Agrarische Bedrijven Drenthe 2016 nou precies in?

Gedeputeerde Staten hebben de Subsidieregeling Verplaatsing Grondgebonden Agrarische Bedrijven (VGAB) vastgesteld en sturen die ter kennisgeving aan de Europese Commissie. De subsidieregeling kan ingezet worden om provinciale beleidsdoelen te realiseren. Het biedt bedrijven een financiële bijdrage en geeft ze de mogelijkheid om hun bedrijf ergens anders voort te zetten.

Doel

De subsidie heeft tot doel de realisatie van bedrijfsverplaatsingen mogelijk te maken ter verbetering van de ruimtelijke structuur, agrarische structuur, natuur, water, landschap of milieu.

Subsidiabele activiteiten verplaatsing agrarische bedrijven

Subsidie kan worden verstrekt voor de verplaatsing van grondgebonden agrarische bedrijven naar de hervestigingslocatie en investeringen in verband met de verplaatsing van deze bedrijven op de hervestigingslocatie.

 • Om voor subsidie in aanmerking te komen dient het te verplaatsen landbouwbedrijf voor ten minste 50% gelegen te zijn in een gebied dat is opgenomen in een door Gedeputeerde Staten vastgesteld aankoop- of grondstrategieplan. Gedeputeerde Staten kunnen in bijzondere gevallen afwijken van genoemd percentage.
 • Om voor subsidie in aanmerking te komen wordt het grondgebonden agrarisch bedrijf naar een hervestigingslocatie verplaatst waar het nieuwe erf met zich daarop bevindende bedrijfswoning, bedrijfsgebouwen en installaties en cultuurgrond niet zijn gelegen in het Natuur Netwerk Nederland.

Subsidie percentages

De Subsidieregeling Agrarische Bedrijfsverplaatsing bestaat uit twee onderdelen met ieder een eigen subsidiepercentage, een deel verplaatsing en een deel investering:

 • verplaatsingskosten worden voor 100% gesubsidieerd met een maximum van € 40.000,– subsidie
 • investeringskosten worden voor 40% gesubsidieerd met een maximum van € 400.000,–.

In totaal kan de subsidie € 440.000,– per verplaatsingsproject bedragen. De subsidie wordt berekend op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten.

Voor wie?

Subsidie kan verstrekt worden aan de eigenaar of gebruiksgerechtigde van een grondgebonden agrarisch bedrijf, zijnde kleine en middelgrote ondernemingen, die in de primaire landbouwproductie actief zijn.

Wanneer?

Gesloten.

Vragen?

Heeft u vragen? Onze medewerkers helpen u graag. Telefonisch kunt u ons bereiken op het nummer 0593 – 82 02 22 of via het contactformulier.

Bronnen: Provincie Drenthe & overheid.nl

Verplaatsing Agrarische Bedrijven

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: