EIA - Energie Investeringsaftrek - Katoele Subsidie Experts

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Energie Investeringsaftrek

De Energie Investeringsaftrek (EIA) is bedoeld voor ondernemers die willen investeren in energiebesparende technieken en de toepassing van duurzame energie in hun onderneming. Door de EIA leveren dergelijke investeringen u als ondernemer dubbel voordeel op. Niet alleen bespaart u op uw energiekosten, u betaalt ook minder inkomsten- of vennootschapsbelasting.

De EIA is van toepassing op investeringen in:

A. bedrijfsgebouwen
B. processen
C. transportmiddelen
D. duurzame energie
E. energieadvies

EIA

Wat levert EIA u op?

U kunt 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, boven op uw gebruikelijke afschrijving.

Rekenvoorbeeld

De fiscale winst in 2021 bedraagt € 500.000. De vennootschapsbelasting is 19% voor de eerste schijf tot € 200.000 en 25% boven € 200.000.

U doet voor € 300.000 nieuwe energie-investeringen. EIA bedraagt 45,5% van € 300.000, dat is € 136.500. De fiscale winst wordt nu € 363.500 (€ 500.000 – € 136.500).

Zonder EIA betaalt u € 113.000 vennootschapsbelasting. Met EIA betaalt u slechts € 78.875 vennootschapsbelasting. Uw fiscale voordeel bedraagt € 34.125.

Het netto EIA-voordeel is ongeveer 11% van de investeringskosten.

Combinaties van regelingen

Energie Investeringsaftrek en subsidies

Ontvangt u via een andere regeling investeringssubsidie voor het bedrijfsmiddel? Breng dat subsidiebedrag dan in mindering op de aanschaf- of voortbrengingskosten. Exploitatiesubsidie hoeft u niet in mindering te brengen.

Energie Investeringsaftrek en de ‘gewone’ investeringsaftrek

Investeert u in een jaar in totaal tussen de € 2.300 en € 311.242? Dan heeft u misschien ook recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Energie Investeringsaftrek en MIA (Milieu-investeringsaftrek)

Komt een investering in aanmerking voor EIA en MIA? Dan moet u kiezen voor één van de twee regelingen of de investeringskosten opsplitsen in een EIA- en een MIA-deel. Dat kan interessant zijn, omdat het voordeel van EIA groter is dan het voordeel van MIA. U kunt een melding namelijk niet achteraf omzetten naar een andere regeling.

Energie Investeringsaftrek en ISDE (Investeringsubsidie duurzame energie)

In de nieuwe ISDE-regeling zijn duurzame bedrijfsmiddelen opgenomen. Wanneer u voor een bedrijfsmiddel ISDE krijgt, kunt u voor dit bedrijfsmiddel niet ook een melding voor EIA indienen.

Energie Investeringsaftrek en Begunstiging lokaal duurzaam opgewekte energie

De Wet belastingen op milieugrondslag stelt dat het verlaagd tarief van de Energiebelasting, slechts van toepassing is voor de via de aansluiting geleverde elektriciteit, indien noch voor de opwekking van de elektriciteit door de coöperatie, noch voor de gebruikte productie-installatie, van rijkswege een financiële tegemoetkoming of subsidie is of wordt verstrekt. Indien u dus gebruik maakt van de EIA voor een installatie voor de opwekking van duurzame elektriciteit, kunt u geen gebruik meer maken van dit verlaagd tarief.

Energie Investeringsaftrek en de Uitvoeringsregeling investeringsaftrek Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES eilanden 2010

Artikel 3 van de ‘Uitvoeringsregeling investeringsaftrek Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES eilanden 2010’ biedt de mogelijkheid een EIA-verklaring te ontvangen voor bedrijfsmiddelen die zijn toe te rekenen aan een vaste inrichting op deze eilanden. Vereist is dat het wereldinkomen in Nederland wordt belast en voldaan wordt aan in deze regeling gestelde eisen.

Belangrijkste investeringen

Een selectie van de meest gebruikte investeringen:

 • Isoleren van bestaande constructies
 • Zonnepanelen vanaf 15 kWpiek (met netaansluiting tot maximaal 3 * 80 A)
 • Energie-efficiënte melkkoeling 
 • Energiezuinige koel- en vriesinstallaties
 • LED-verlichting
 • Warmtepomp
 • Grondwarmtewisselaar
 • Droog- en verwarmingssysteem voor ventilatielucht in bewaarloodsen

Voorwaarden

Om van de regeling 2021 gebruik te maken moet de opdracht in 2021 verleend worden. Na opdrachtbevestiging moet de subsidie binnen 3 maanden zijn aangevraagd. Met een minimum van €2500,- aan subsidiabele kosten.

Opdrachten die eind 2020 zijn verstrekt kunnen nog tot drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting worden aangevraagd op basis van de regeling in 2020.

Meer weten?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze regeling of heeft u een vraag?
Neem dan contact met ons op.

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: