ISDE (Investeringssubsidie Duurzame Energie) - Katoele Subsidie Experts

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunnen particulieren en zakelijke gebruikers een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers en warmtepompen.

De overheid wil stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Dit zorgt voor energiebesparing en vermindering van CO2-uitstoot.

Voor wie?

De ISDE geldt voor particulieren en bedrijven.

Wat levert de ISDE op?

De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler of warmtepomp en de energieprestatie. 

 • Voor zonneboilers hangt deze af van de jaaropbrengst en is indicatief vanaf € 500 per apparaat. De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie.
 • Voor warmtepompen ligt deze indicatief tussen de € 500 en € 2.500.

Uitleg apparaten ISDE

 • Zonneboiler 

Een zonneboiler is een systeem van een warmwaterboiler met een zonnecollector. Een zonnecollector zet zonlicht om in warmte.

 • Warmtepomp 

Een warmtepomp is een apparaat dat met behulp van een warmtewisselaar warmte onttrekt aan een hernieuwbare bron als lucht, bodem of grondwater. Deze geeft warmte af voor ruimteverwarming of warm tapwater.

Voorwaarden voor zakelijke gebruikers

 • U mag nog geen koopovereenkomst zijn aangegaan wanneer u subsidie aanvraagt.
 • Het apparaat wordt in Nederland geïnstalleerd.
 • U bent eigenaar van de investering.
 • U krijgt nooit meer subsidie dan het maximum bedrag in de verleningsbeschikking.
 • Het apparaat mag niet binnen een jaar na de datum van de subsidievaststelling worden verwijdert.
 • Het apparaat wordt binnen 12 maanden na de goedkeuring van de subsidie in gebruik genomen.
 • Subsidie aanvragen voor meer dan 1 apparaat? Dat mag. Maar u doet 1 subsidieaanvraag per categorie.

Subsidie aanvragen 

Het budget voor de regeling bedraagt in 2020 € 100 miljoen. 

De ISDE is een meerjarige regeling die opende op 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2020, 17.00 uur. 

Meer weten?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze regeling of heeft u een vraag?

Neem dan contact met ons op.

ISDE

Wat zijn uw
subsidiekansen?
Neem contact op

Voornaam:

Achternaam:

Email adres:

Telefoonnummer

Opmerking: