Maakt u al gebruik van de MIA Vamil ? - Katoele Subsidie Experts

MIA Vamil | Milieu Investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen

De MIA Vamil subsidie is voor ondernemers die fiscaal voordelig willen investeren in milieuvriendelijke technieken. Voluit heet de regeling Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Via de MIA Vamil regeling kunt u:
• fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke producten of bedrijfsmiddelen;
• innovatieve milieuvriendelijke producten sneller op de markt brengen.

Voor wie?

Alle Nederlandse ondernemers die inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen, kunnen gebruik maken van de MIA\Vamil. De regeling is onder meer interessant voor ondernemers in de agrarische sector, de scheepvaart en de industrie, maar ook voor ondernemers die investeren in duurzaam vervoer, duurzame recreatie en duurzame gebouwen.

MIA VAMIL subsidie

Wat levert de MIA Vamil op?

Via de MIA kunt u tot 36 procent van de investeringskosten voor een milieuvriendelijke investering aftrekken van de fiscale winst aanvullend op de reguliere afschrijving en met de Vamil kunt u zelf bepalen wanneer u deze investeringskosten afschrijft. Hoe snel of hoe langzaam bepaalt u zelf. Dat levert een liquiditeit- en rentevoordeel op. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieu-effecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

Vamil

Met de VAMIL kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor investeringen vanaf 2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven vermindert u de fiscale winst en betaalt u minder belasting in dat jaar. Dit biedt u een rente- en liquiditeitsvoordeel.

Combinatie MIA en Vamil

De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen maar worden vaak gecombineerd. Beide regelingen maken gebruik van een gezamenlijke lijst, de zogenaamde Milieulijst. Op deze lijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of Vamil. Ieder jaar verschijnt een nieuwe Milieulijst. U kunt de milieulijsten downloaden van de internetsite van RVO.nl.

Overzicht van de belangrijkste mogelijkheden in 2017:

 • Proefstallen
 • Biologische melk- en pluimveestallen met emissiereductie
 • Duurzame stallen met als voorwaarde dat deze voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij, versie 11
 • Omgekeerde osmose-installatie voor het verwerken van spuiwater van een biologische luchtwasser
 • Systeem voor mixen van drijfmest met luchtbellen in de rundvee- en varkenshouderij
 • Monitoringssysteem voor diergezondheid in de melkveehouderij
 • Automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers
 • Permanente afdekinstallatie voor kuilvoerplaatsen
 • Stofemissie reducerende technieken voor pluimveestallen
 • Ondergrondse kadaverkoeling met natuurlijk koudemiddel
 • Spuitmachines met GPS en driftbeperking of middelbesparend systeem
 • GPS/GIS-systeem voor precisielandbouw
 • Apparatuur voor lokale verwerking van landbouwgewassen
 • Mestbewerkingsinstallatie met terugwinning van fosfaat en stikstof
 • Elektrische of hybride auto’s
 • Elektrische of hybride aangedreven mobiele machine
 • Emissiearme en milieuvriendelijke mobiele machines
 • Ontsmettingsinstallatie op basis ven Electrolysed Chemical Oxidation

Nieuwe bedrijfsmiddelen en/of voorwaarden in 2017:

 • Elektrische bestelauto
 • Elektrische bus
 • Geluidseis voor stille trucks aangescherpt
 • Piek-voertuig met een hermetisch gesloten koelsysteem
 • Transportkoeling met CO2 als koelmiddel
 • Geluidseisen voor verschillende typen mobiele machines zijn verder aangescherpt
 • Duurzaam beton(product) met ten minste 30% gerecycled content
 • Duurzame eenlaags bitumen dakbedekking
 • Douchesysteem met waterrecycling
 • Waterdoorlatend straatwerk met drainvoegen
 • Afleverstation voor hoge blend biobrandstof
 • Sorteerinstallatie met robots
 • Ultrasoon Reinigingssysteem

Middelen die verwijderd zijn van de lijst per 2017:

 • Losse GPS systemen
 • Kunstmeststrooier met GPS en variabele strooibreedte
 • Plaatsspecifiek verzorgen landbouwgewassen middels schoffelen en wieden
 • Verwerkingsapparatuur voor lokale verwerking biologische landbouwproducten

Voorwaarden

Iedere onderneming die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt, kan in principe gebruikmaken van de MIA/VAMIL. U komt in aanmerking voor de MIA/VAMIL als uw investering voldoet aan de volgende 5 voorwaarden:

 • Het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst.
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
 • De investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel.
 • Voor de MIA moet het bedrag aan milieu-investeringen minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel zijn.
 • U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.

Meer weten?

Neem dan snel contact met ons op. Onze subsidie-experts hebben ruime ervaring met deze regeling en adviseren u graag hoe u de mogelijkheden zo goed mogelijk kunt benutten. Wij verzorgen graag het aanvraagtraject, en misschien kunt u deze regeling zelfs combineren met andere subsidies.

Successen

Lees meer over succesvolle projecten met subsidie vanuit deze regeling: Herder Agro

Wat zijn uw
subsidiekansen?
Neem contact op

Voornaam:

Achternaam:

Email adres:

Telefoonnummer

Opmerking: