SDE subsidie voor duurzame energie - Katoele Subsidie Experts

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)

SDE: subsidie voor productie duurzame energie

Gaat u als ondernemer grootschalig hernieuwbare energie opwekken? Of gaat u een techniek gebruiken die de CO2-uitstoot vermindert? Vraag subsidie aan met de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++).

De regeling

De SDE++ is een exploitatiesubsidie. Dat wil zeggen dat u subsidie kunt ontvangen tijdens de exploitatieperiode van uw project.

Gaat u hernieuwbare energie produceren of CO₂-verminderende technieken toepassen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor deze subsidie. De regeling vergoedt het verschil tussen de kostprijs van de hernieuwbare energie of de te verminderen CO₂ uitstoot en de (mogelijke) opbrengsten. Dit noemen we de onrendabele top. De subsidie wordt toegekend over een periode van 12 of 15 jaar. Hoeveel jaren u subsidie krijgt, is afhankelijk van de technologie die u gebruikt. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de toegepaste technologie en de CO₂-reductie die u daarmee uiteindelijk realiseert. 

SDE

Wat is er anders in 2024?

In de aanvraagronde 2024 is er € 11,5 miljard beschikbaar voor energie-opwek en CO2-vermindering door bedrijven. Dat is € 3,5 miljard meer dan vorig jaar. Ook komen er enkele technieken bij om dat te doen. Projecten met zonnepanelen en windmolens op land krijgen vanaf dit jaar minder subsidie als de verkoop van stroom hoge winsten oplevert.

Hoge winst verrekenen bij zonnepanelen en wind

Projecten met zonnepanelen en windmolens op land die in 2024 de SDE++ aanvragen, krijgen vanaf dit jaar minder subsidie als de verkoop van stroom hoge winsten oplevert voor het bedrijf. RVO gaat dit verrekenen.

De minister benadrukt dat het verrekenen van hoge winsten vanwege de Europese regels voor staatssteun verplicht is. Ook de hoge elektriciteitsprijzen van de laatste jaren zijn daar aanleiding voor. Verder vervalt de subsidie voor de stroom die het bedrijf zelf verbruikt.

Apart budget voor minder rendabele technieken

Net als vorig jaar is er apart budget voor technieken die lage temperatuur warmte, hoge temperatuur warmte en moleculen (groengas en waterstof) produceren. Deze technieken zijn nu nog minder rendabel, maar op de lange termijn wel belangrijk voor verdere verduurzaming. Voor elk van deze technieken is € 1 miljard gereserveerd.

Meer verschillende technieken

In de nieuwe aanvraagronde komen er enkele technieken bij waarvoor ondernemers subsidie kunnen aanvragen. Dat zijn bijvoorbeeld:

 • Zonnepanelen waarvoor een kleine dak aanpassing nodig is.
 • Een aparte categorie voor warmte uit oppervlakte-, afval- of drinkwater (aquathermie).
 • Een nieuwe categorie warmtepomp voor de glastuinbouw.
 • Nieuwe categorieën voor elektrificatie van de industrie.

Openstellingsronde SDE 2024

Vanaf 10 september 2024 tot en met 10 oktober 2024 kunnen ondernemers een aanvraag indienen. 

SDE

Categorieën SDE 

SDE

Meer weten?

Katoele Subsidie Experts heeft ruime ervaring met deze regeling. Heeft u plannen om te investeren in duurzame energie, denkt u in aanmerking te komen voor deze regeling of heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op.

Successen

Lees meer over succesvolle projecten met subsidie vanuit deze regeling: Zonne-energie bij Noordhuis Meppel

Bron: RVO

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: