SDE subsidie voor duurzame energie - Katoele Subsidie Experts

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)

SDE: subsidie voor productie duurzame energie

Wilt u grootschalig duurzame (hernieuwbare) energie produceren? Of CO2-verminderende technieken toepassen? Dan kunt u subsidie aanvragen vanuit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Deze regeling is voor bedrijven en non-profitorganisaties.

De regeling

De SDE++ is een exploitatiesubsidie. Dat wil zeggen dat u subsidie kunt ontvangen tijdens de exploitatieperiode van uw project.

Gaat u hernieuwbare energie produceren of CO₂-verminderende technieken toepassen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor deze subsidie. De regeling vergoedt het verschil tussen de kostprijs van de hernieuwbare energie of de te verminderen CO₂ uitstoot en de (mogelijke) opbrengsten. Dit noemen we de onrendabele top. De subsidie wordt toegekend over een periode van 12 of 15 jaar. Hoeveel jaren u subsidie krijgt, is afhankelijk van de technologie die u gebruikt. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de toegepaste technologie en de CO₂-reductie die u daarmee uiteindelijk realiseert. 

SDE

Openstellingsronde SDE 2023

Van 5 september 2023 tot en met 5 oktober 2023 kunnen ondernemers een aanvraag indienen. 

De regeling kent 5 fases:

SDE

Categorieën SDE 

SDE

Meer weten?

Katoele Subsidie Experts heeft ruime ervaring met deze regeling. Heeft u plannen om te investeren in duurzame energie, denkt u in aanmerking te komen voor deze regeling of heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op.

Successen

Lees meer over succesvolle projecten met subsidie vanuit deze regeling: Zonne-energie bij Noordhuis Meppel

Bron: RVO

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: