SDE subsidie voor duurzame energie - Katoele Subsidie Experts

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)

SDE: subsidie voor productie duurzame energie

Wilt u grootschalig duurzame (hernieuwbare) energie produceren? Of CO2-verminderende technieken toepassen? Dan kunt u subsidie aanvragen vanuit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Deze regeling is voor bedrijven en (non-)profit instellingen.

Denkt u hierbij aan een zonnepaneelsysteem op een dak, een grootschalige warmtepomp voor de verwarming van een pand of het afvangen van CO2 bij uw bedrijf voor gebruik in de glastuinbouw.

De regeling

De SDE++ is een exploitatiesubsidie. Dat wil zeggen dat u subsidie kunt ontvangen tijdens de exploitatieperiode van uw project.

Gaat u hernieuwbare energie produceren of CO₂-verminderende technieken toepassen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor deze subsidie. De regeling vergoedt het verschil tussen de kostprijs van de hernieuwbare energie of de te verminderen CO₂ uitstoot en de (mogelijke) opbrengsten. Dit noemen we de onrendabele top. De subsidie wordt toegekend over een periode van 12 of 15 jaar. Hoeveel jaren u subsidie krijgt, is afhankelijk van de technologie die u gebruikt. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de toegepaste technologie en de CO₂-reductie die u daarmee uiteindelijk realiseert. 

SDE

Openstellingsrondes SDE 2022

De SDE ++ 2022 opent op dinsdag 28 juni 9.00 uur en sluit op donderdag 6 oktober 17.00 uur. Voor de SDE++ 2022 is een budget van € 13 miljard beschikbaar.

De regeling kent 5 fases:

SDE

Categorieën SDE 

SDE

Meer weten?

Katoele Subsidie Experts heeft ruime ervaring met deze regeling. Heeft u plannen om te investeren in duurzame energie, denkt u in aanmerking te komen voor deze regeling of heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op.

Successen

Lees meer over succesvolle projecten met subsidie vanuit deze regeling: Zonne-energie bij Noordhuis Meppel

Bron: RVO

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: