SDE subsidie voor duurzame energie - Katoele Subsidie Experts

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)

SDE: subsidie voor productie duurzame energie

Met de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) kunt u subsidie ontvangen voor het opwekken van duurzame energie zoals windenergie, zonnepanelen en energie uit biomassa.

Vrijwel elk bedrijf kan hernieuwbare energie opwekken en dus gebruikmaken van de voordelen van de SDE subsidieregeling.

Doel van de regeling

De subsidie voor productie duurzame energie is een populaire subsidieregeling met een omvangrijk budget, die partijen ondersteunt bij en aanzet tot het produceren van duurzame energie. Met de subsidie kunt u het verschil in de kostprijs voor duurzame energie en de marktprijs voor fossiele energie compenseren. De subsidie wordt verstrekt over een periode van 8, 12 tot soms wel 15 jaar.

SDE

Openstellingsrondes SDE 2021

De openstellingsronde van de SDE ++ vindt plaats van 5 oktober 2021 tot en met 11 november 2021. 

Wat is er veranderd in 2021

SDE++ 2021: nieuwe categorieën binnen bestaande technieken. Het PBL adviseert ook over technieken die reeds eerder zijn opengesteld. Soms blijkt dat een andere opzet van categorieën beter past bij de projecten die in de markt worden ontwikkeld. Maar er kan ook een nieuwe variant binnen een bestaande techniek zijn. Op basis van het advies van het PBL worden de volgende nieuwe categorieën in 2021 opengesteld:

 • Aquathermie
  – Thermische energie uit oppervlaktewater (voor directe toepassing zoals in de glastuinbouw)
  – Thermische energie uit oppervlaktewater (basislast)
 • Zon-PV < 1 MWp, grondgebonden of drijvend op water
 • PVT (zonthermie en productie van stroom) met warmtepomp
 • Vergisting van biomassa: verlengde levensduur van bestaande installaties
 • CO₂-afvang en -opslag (voor gasvormig en vloeibaar transport)
  – CO₂-opslag bij bestaande CO₂-afvanginstallaties
  – Nieuwe pre-combustion CO₂-afvanginstallaties bij bestaande installaties
  – ”    ” CO₂-afvanginstallaties bij bestaande installaties
  – ”    ” Nieuwe pre-combustion CO₂-afvanginstallaties bij nieuwe installaties (deze categorie wordt vanaf 2022 aangescherpt)
  – ”    ” Nieuwe post-combustion CO₂-afvanginstallaties bij nieuwe installaties

Categorieën SDE 

SDE

 

Meer weten?

Katoele Subsidie Experts heeft ruime ervaring met deze regeling. Heeft u plannen om te investeren in duurzame energie, denkt u in aanmerking te komen voor deze regeling of heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op.

Successen

Lees meer over succesvolle projecten met subsidie vanuit deze regeling: Zonne-energie bij Noordhuis Meppel

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: