SDE subsidie voor duurzame energie - Katoele Subsidie Experts

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)

SDE: subsidie voor productie duurzame energie

Met de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) kunt u subsidie ontvangen voor het opwekken van duurzame energie zoals windenergie, zonnepanelen en energie uit biomassa.

Vrijwel elk bedrijf kan hernieuwbare energie opwekken en dus gebruikmaken van de voordelen van SDE.

Doel van de regeling

De subsidie voor productie duurzame energie is een populaire subsidieregeling met een omvangrijk budget, die partijen ondersteunt bij en aanzet tot het produceren van duurzame energie. Met de subsidie kunt u het verschil in de kostprijs voor duurzame energie en de marktprijs voor fossiele energie compenseren. De subsidie wordt verstrekt over een periode van 8, 12 tot soms wel 15 jaar.

SDE

Openstellingsrondes SDE 2020

De voorjaarsronde van 2020 gaat open van 17 maart tot en met 2 april 2020. Deze openingsronde zal bestaan uit 3 fases. 

  • 1e fase: 17 maart, 9.00 uur tot 23 maart, 17.00 uur.
  • 2e fase: 23 maart, 17.00 uur tot 30 maart, 17.00 uur. 
  • 3e fase: 30 maart, 17.00 uur tot 2 april, 17.00 uur. 

Met de najaarsronde wordt een eerste belangrijke stap gezet voor de verbreding naar de SDE++. Deze openingsronde zal bestaan uit 4 fases:

  • 1e fase: 29 september 2020, 9.00 uur tot 5 oktober, 17.00 uur. 
  • 2e fase: 5 oktober, 17.00 uur tot 12 oktober, 17.00 uur. 
  • 3e fase: 12 oktober, 17.oo uur tot 19 oktober, 17.00 uur.
  • 4e fase: 19 oktober. 17.00 uur tot 22 oktober, 17.00 uur. 

Wat is er veranderd in 2020

De voorjaarsronde 2020 is de laatste ronde onder de huidige SDE+ regeling.

Verderop in 2020 zal de SDE ++ regeling worden opengesteld. De regeling zal zich dan niet meer beperken tot duurzame energieproductie maar gaat zich dan ook richten op CO2-reductie. 

Er is gebleken dat de aanwezigheid van een vergunning op basis van de Wet natuurbescherming (Wnb) een steeds belangrijkere voorwaarde is geworden voor de tijdige realisatie van hernieuwbare energieprojecten. Dit geldt met name voor projecten met substantiƫle stikstofuitstoot in de exploitatiefase. Dit betreft met name biomassaprojecten. De minister is dan ook voornemens om voor biomassaprojecten met ingang van de SDE++ dit najaar een Wnb-vergunning als verplichte bijlage bij een aanvraag op te nemen (mits van toepassing). Voor de andere technieken is gebleken dat deze vergunning in de regel niet bepalend is voor de realisatie van projecten, waardoor deze verplichting niet gaat gelden.

Meer weten?

Katoele Subsidie Experts heeft ruime ervaring met deze regeling. Heeft u plannen om te investeren in duurzame energie, denkt u in aanmerking te komen voor deze regeling of heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op.

Successen

Lees meer over succesvolle projecten met subsidie vanuit deze regeling: Zonne-energie bij Noordhuis Meppel

Wat zijn uw
subsidiekansen?
Neem contact op

Voornaam:

Achternaam:

Email adres:

Telefoonnummer

Opmerking: