Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties

Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties

Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties

Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties

Om de bouw, het onderhoud en het beheer van sportaccommodaties, én de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen te stimuleren, kunnen amateursportorganisaties subsidie aanvragen. De regeling ‘Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ subsidieert sportgerelateerde kosten die vanaf 1 januari 2019 aan de organisatie gefactureerd worden. Horecagerelateerde activiteiten worden niet gesubsidieerd.

Sporten en bewegen zijn goed voor de lichamelijke en mentale gezondheid en de sociale contacten. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: het Ministerie van VWS) wil mensen daarom stimuleren meer te sporten en bewegen. Om mensen hierin te stimuleren is het van belang dat de accommodaties waar zij dit kunnen doen van goede kwaliteit en goed onderhouden zijn om zo kwalitatief hoogwaardige sport aan te kunnen bieden.

Voor wie?

Iedere organisatie die zich inschrijft in het Handelsregister krijgt een of meerdere SBI-codes. Deze code geeft aan wat de activiteit van de organisatie is. Zo kan er worden bepaald of er inderdaad sprake is van een amateursportorganisatie. Organisaties waarbij de SBI-code begint met de cijfers 93.1 zijn sportorganisaties. Zij komen daarom in aanmerking voor subsidie. Uitzondering daarop vormen organisaties met codes die gerelateerd zijn aan beroepssporten (93.13, 91.14.6, 93.19.1, 93.19.3, 93.19.4 en 93.19.5).

Hoogte subsidie

Het subsidieplafond voor 2019 bedraagt € 87.000.000,-. Onderstaand de hoogte van de subsidie:

 • De subsidie bedraagt ten hoogste 20% van de kosten van de subsidiabele activiteiten, inclusief btw, tot een maximum van € 2.500.000 per kalenderjaar.
 • Subsidies van minder dan € 5.000 worden niet verstrekt.

Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties

Ontvangt uw gemeente al een Specifieke Uitkering Sport voor uw activiteiten? Dan komt u niet in aanmerking voor deze regeling.

Subsidie

Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie dienen gemaakt te zijn na 1 januari 2019. Hieronder vallen onder andere:

 • Sportmaterialen (zoals een keeperoutfit of materialen voor de atletiekbaan).
 • Verbouwingskosten van sportfaciliteiten.
 • Diploma’s, licenties en medailles.
 • Exploitatiekosten, mits deze betrekking hebben op de sportactiviteit (bijv. inhuur van onderhoudspersoneel).
 • Lease-, aankoop- of erfpachtkosten voor de grond van de sportaccommodatie, mits het gaat om kosten waarover btw moet worden betaald.

Aanvullende subsidie 

Activiteiten die in aanmerking komen voor aanvullende subsidie zijn maatregelen voor energiebesparing en toegankelijkheid. 

Energiebesparing: 

 • Verlichting
 • Ventilatie en verwarming
 • Tapwater
 • Bouwkundig
 • Duurzame energieopwekking 

Toegankelijkheid: 

 • Automatische deur
 • Toegang sportrolstoelen 
 • Lift
 • Integraal toegankelijk toilet / kleedkamer / wisselcabine in zwembad / doucheruimte

Toegankelijkheid doelgroep specifieke sportvoorzieningen:

 • Zwembadlift 
 • Luie zwembadtrap
 • Akoestiek 
 • Voorziening slechthorenden 
 • Klok 

Aanvragen

Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties aanvragen is mogelijk vanaf 1 januari 2019. 

Bron: Rijksoverheid, Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: