Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties

Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties (BOSA)

Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties (BOSA)

Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties

De subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is bedoeld voor amateursportorganisaties. Deze organisaties kunnen de subsidie aanvragen voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en aanschaf van sportmaterialen.

Sporten en bewegen zijn goed voor de lichamelijke en mentale gezondheid en de sociale contacten. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: het Ministerie van VWS) wil mensen daarom stimuleren meer te sporten en bewegen. Om mensen hierin te stimuleren is het van belang dat de accommodaties waar zij dit kunnen doen van goede kwaliteit en goed onderhouden zijn om zo kwalitatief hoogwaardige sport aan te kunnen bieden.

Voor wie?

Alleen stichtingen of verenigingen die kwalificeren als amateursportorganisatie kunnen deze subsidie aanvragen. Een stichting of vereniging kan op twee manieren kwalificeren:

 • Biedt de organisatie zelf amateursport aan? Dan moet de stichting of vereniging zijn aangesloten bij een sportbond die op de ledenlijst van NOC*NSF staat, of zijn aangesloten bij een van de deelnemende organisaties van het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS).
 • Biedt de organisatie een sportaccommodatie aan? Dan moet de locatie van de accommodatie in het omgevingsplan de enkelbestemming ‘sport’ hebben. Op ruimtelijkeplannen.nl kunt u zien of de locatie van de accommodatie de enkelbestemming sport heeft. Heeft de locatie niet de enkelbestemming sport? Dan moet de accommodatie voor minimaal 50% van de oppervlakte in vierkante meters en voor minimaal 50% van de tijd bestemd zijn en gebruikt worden voor amateursport. In uw aanvraag kunt u dit onderbouwen.

Een naamloze vennootschap (nv) of besloten vennootschap (bv) is geen vereniging of stichting, en komt dus niet in aanmerking voor deze subsidie.

Waarvoor Subsidie?

Kort samengevat kunt u voor de volgende kosten subsidie aanvragen:

 • Kosten voor bouw en onderhoud en voor aanschaf sportmaterialen: Kosten voor de bouw en het onderhoud van een sportaccommodatie en voor de aanschaf van sportmaterialen. Deze kosten (inclusief btw) komen in aanmerking voor 20% subsidie.
 • Energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en klimaatadaptatie: Activiteiten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en klimaatadaptatie komen in aanmerking voor 20% aanvullende subsidie (dus 40% in totaal).

Let op! Heeft u recht op btw-aftrek voor de opgevoerde kosten? Dan kunt u voor deze kosten geen subsidie aanvragen.

Subsidie aanvragen

U kunt subsidie aanvragen vanaf een subsidiebedrag van €2.500. Per kalenderjaar geldt een maximum van €2,5 miljoen subsidie per aanvrager. U kunt dus in één jaar meerdere keren subsidie aanvragen, zolang u niet meer dan €2,5 miljoen per kalenderjaar aanvraagt.

U kunt deze subsidie aanvragen voorafgaand aan de activiteiten óf achteraf wanneer de activiteiten zijn afgerond en betaald. Het is niet mogelijk om een aanvraag vooraf met een aanvraag achteraf te combineren. U kunt wel in één kalenderjaar meerdere keren subsidie aanvragen.

 • Bij een aanvraag achteraf moeten de activiteiten uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum gerealiseerd zijn. Wordt uw aanvraag goedgekeurd? Dan wordt uw aanvraag direct vastgesteld en ontvangt u de subsidie.
 • Bij een aanvraag vooraf moeten de activiteiten binnen 3 jaar worden gerealiseerd. Wordt uw aanvraag goedgekeurd? Dan ontvangt u 80% van het subsidiebedrag als voorschot. Na realisatie van uw project wordt uw subsidie definitief vastgesteld. U ontvangt dan maximaal de resterende 20%.

Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties

Bron: Rijksoverheid, Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: