Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties

Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties

Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties

Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties

De subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is bedoeld voor amateursportorganisaties. Deze organisaties kunnen de subsidie aanvragen voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en aanschaf van sportmaterialen.

Sporten en bewegen zijn goed voor de lichamelijke en mentale gezondheid en de sociale contacten. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: het Ministerie van VWS) wil mensen daarom stimuleren meer te sporten en bewegen. Om mensen hierin te stimuleren is het van belang dat de accommodaties waar zij dit kunnen doen van goede kwaliteit en goed onderhouden zijn om zo kwalitatief hoogwaardige sport aan te kunnen bieden.

Voor wie?

Iedere organisatie die zich inschrijft in het Handelsregister krijgt een of meerdere SBI-codes. Deze code geeft aan wat de activiteit van de organisatie is. Zo kan er worden bepaald of er inderdaad sprake is van een amateursportorganisatie. Organisaties waarbij de SBI-code begint met de cijfers 93.1 zijn sportorganisaties. Zij komen daarom in aanmerking voor subsidie. Uitzondering daarop vormen organisaties met codes die gerelateerd zijn aan beroepssporten (93.13, 91.14.6, 93.19.1, 93.19.3, 93.19.4 en 93.19.5).

Hoogte subsidie

Onderstaand de hoogte van de subsidie:

 • De subsidie bedraagt ten hoogste 20% van de kosten van de subsidiabele activiteiten, inclusief btw, tot een maximum van € 2.500.000 per kalenderjaar.
 • Activiteiten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en klimaatadaptatie komen in aanmerking voor 10% aanvullende subsidie (30% totaal).
 • Subsidies van minder dan € 5.000 worden niet verstrekt.

Ontvangt uw gemeente al een Specifieke Uitkering Sport voor uw activiteiten? Dan komt u niet in aanmerking voor deze regeling.

Subsidie

Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie zijn onder andere:

 • Sportmaterialen (zoals een keeperoutfit of materialen voor de atletiekbaan).
 • Exploitatiekosten, mits deze betrekking hebben op de sportactiviteit (bijv. inhuur van onderhoudspersoneel).
 • Aankoop, huur of erfpachtkosten voor de grond van de sportaccommodatie.
 • Evenementen voor e-sports. 
 • Cursussen/trainingen onder bepaalde voorwaarden. 
 • Asbestsanering. 

Aanvullende subsidie 

Activiteiten die in aanmerking komen voor aanvullende subsidie zijn maatregelen voor energiebesparing en toegankelijkheid. 

Energiebesparing: 

 • Verlichting
 • Ventilatie, verwarming, koeling en tapwater
 • Bouwkundig
 • Duurzame energieopwekking 
 • Energieregistratie-en bewakingssysteem (EBS)

Toegankelijkheid: 

 • Automatische deur
 • Toegang sportrolstoelen 
 • Lift
 • Integraal toegankelijk toilet

Toegankelijkheid doelgroep specifieke sportvoorzieningen:

 • Tillift voor personen 
 • Luie zwembadtrap
 • Akoestiek
 • Voorziening slechthorenden
 • Klok

Maatregelen circulariteit: 

 • Hergebruik infillzand 
 • Kunststof kantplanken 
 • Schoonloopvoorziening 
 • Gerecyclede sportvloer in sporthal ( ten minste 80% gerecycled materiaal ) 
 • Zout(water)batterij

Maatregelen klimaatadaptie: 

 • Regenwater hergebruik of infiltratiesysteem 
 • Vegetatiedak 

Bron: Rijksoverheid, Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: