Subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA)

Subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed

Subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed

Subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed

Bent u eigenaar van maatschappelijk vastgoed? Of houdt u zich bezig met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed? Zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen of rijksmonumenten? De subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen.

Voor wie?

U kunt in aanmerking komen voor de regeling als uw vastgoed in Nederland staat en eigendom is van een maatschappelijke instelling binnen de sectoren:

 • Decentrale overheid, zoals een gebouw met een publieke functie dat eigendom is van de gemeente, provincie of waterschap.
 • Onderwijs, zoals gebouwen van een basisschool, middelbare school, universiteit, mbo- of hbo-instelling.
 • Zorg, zoals een ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis. U moet hiervoor een SBI-code hebben die staat op de lijst ‘SBI-codes DUMAVA’. 
 • Cultuur, zoals een poppodium, kunstcollectief of theater. Het hebben van een Culturele ANBI-status is een vereiste.
 • Rijksmonument dat geen woonhuis is, zoals een museum waarvan het gebouw is ingeschreven in het rijksmonumentenregister.
 • Religieuze instellingen, zoals een moskee of een kerk. U moet hiervoor een SBI-code hebben die staat op de lijst ‘SBI-codes DUMAVA’.
 • Overige gebouwen met een publieksfunctie, zoals een stichting, vereniging, peuterspeelzaal, buurthuis of gemeenschapscentrum. U moet hiervoor een SBI-code hebben die staat op de lijst ‘SBI-codes DUMAVA’.

Valt uw maatschappelijk vastgoed binnen de sportsector? Sportorganisaties die gebruik kunnen maken van de subsidieregeling BOSA komen niet in aanmerking voor DUMAVA.

SBI-codes DUMAVA.

*LET OP, het hebben van een SBI-code van de lijst SBI-codes DUMAVA betekent helaas niet automatisch dat u in aanmerking komt voor deze regeling. Als uw organisatie inkomsten- of vennootschapsbelastingplichtig is komt u niet in aanmerking. Mogelijk komt u dan wel in aanmerking voor de Energie-investeringsaftrek of voor de Milieu-investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen

Waarvoor subsidie?

Maatregelenlijst DUMAVA 2023

Wanneer de maatregelenlijst wijzigt zullen wij dit aanpassen op onze website. 

Subsidie aanvragen 

Voor 2023 is de regeling helaas al gesloten. De regeling keert vanaf 2024 elk jaar terug tot 2030. 

Subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed

Bron: RVO 

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: