SVVE : subsidie voor verduurzamingsmaatregelen

SVVE

SVVE

SVVE : subsidie voor verduurzamingsmaatregelen

Bent u als (gemengde) Vereniging van Eigenaars (VvE), woonvereniging of wooncoöperatie van plan uw gebouw te verduurzamen? Dat kan met bijvoorbeeld het nemen van energiebesparende maatregelen of het aanschaffen van een warmtepomp. Met de Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE) vraagt u hiervoor subsidie aan.

Voor wie?

De SVVE is voor (gemengde) VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties.

Waarvoor subsidie?

De SVVE regeling bestaat uit drie onderdelen waarvoor u apart subsidie aanvraagt. 

1. Subsidie voor verduurzamingsonderzoek en -advies. 

 • Advies over bouwkundige en energetische staat van het gebouw
 • Energiescan
 • Energieadvies
 • Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP)
 • Asbestinventarisatie
 • Gevelonderzoek
 • Betonschade-onderzoek
 • Ventilatie-onderzoek
 • Flora- en faunaonderzoek
 • Brandveiligheidsonderzoek
 • Gelijkwaardigheidsonderzoek
 • Installatie-advies
 • Financieel haalbaarheidsonderzoek voor minstens 2 verduurzamingsmaatregelen
 • Procesbegeleiding bij het besluitvormingsproces

U vraagt de subsidie achteraf aan op basis van de facturen en betaalbewijzen.

Het subsidiebedrag is 75% van de facturen (inclusief btw) van alle adviezen en/of onderzoeken samen, maar niet meer dan de maximaal vastgestelde subsidiebedragen:

€ 10.000,- als het gebouw of de groep gebouwen bestaat uit maximaal 10 woningen.
€ 15.000,- als het gebouw of de groep gebouwen bestaat uit 11 tot en met 30 woningen.
€ 20.000,- als het gebouw of de groep gebouwen bestaat uit meer dan 30 woningen.

2. Subsidie voor verduurzamingsmaatregelen. ( LET OP! vraag deze subsidie aan voordat u de maatregelen uitvoert!)

 • Energiebesparende isolatiemaatregelen
 • Aanvullende energiebesparende maatregelen
 • Zeer energiezuinig pakket (ZEP)
 • Duurzame warmteopties en centrale aansluiting warmtenet

Het subsidiebedrag is afhankelijk van de maatregel(en) die u uitvoert. 

3. Subsidie voor oplaadpuntenadvies en basislaadinfrastructuur. 

Oplaadpuntenadvies 

Een oplaadpuntenadvies is een advies van een bij de Kamer van Koophandel (KVK) ingeschreven deskundig adviseur. Hierin staat hoe u als VvE op een toekomstbestendige manier oplaadpunten op de eigen parkeergelegenheid realiseert. Een adviseur voert hiervoor ter plaatse een inspectie uit. Als dat nodig is, voorziet de adviseur het advies van een niet-technische samenvatting met daarin alle relevante informatie voor de leden van de vereniging.

Het subsidiebedrag hiervoor is 75% van de advieskosten (inclusief btw), met een maximum van € 1.500,-. U kunt deze subsidie één keer aanvragen. Dit kan voor de eigen parkeergelegenheid van een gebouw of meerdere gebouwen.

U vraagt de subsidie achteraf aan op basis van de factuur, het betaalbewijs en het advies zelf.

Basislaadinfrastructuur

Als VvE legt u basislaadinfrastructuur aan, zodat de bewoners oplaadpunten kunnen plaatsen. De voorzieningen in deze infrastructuur maken het mogelijk om elektrische voertuigen veilig en slim te laden. Met deze subsidie krijgt u als VvE een deel van de kosten voor de basislaadinfrastructuur terug. U krijgt geen subsidie voor de oplaadpunten zelf.

Als VvE krijgt u € 100,- subsidie per parkeerplaats. Ze kijken hiervoor naar de parkeerplaatsen waar de basislaadinfrastructuur echt wordt aangelegd. U laat de basislaadinfrastructuur aanleggen binnen 1 jaar na de goedkeuring van de subsidieaanvraag.

Let op! U vraagt deze subsidie aan nadat u de offerte heeft ontvangen voor de basislaadinfrastructuur en de ALV hiermee akkoord is. Vraag vervolgens de subsidie aan vóór de uitvoering start.

Aanvragen

Het indienen van een aanvraag is mogelijk van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2027.

SVVE

Bron: RVO 

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: