van Asbest naar duurzaam dak Flevoland - Katoele Subsidie Experts

van Asbest naar Duurzaam dak Flevoland

van Asbest naar duurzaam dak Flevoland

Van Asbest naar Duurzaam dak Flevoland is een regeling bedoeld om de sanering van asbestdaken te stimuleren. Dit in combinatie met de verduurzaming van het dak door plaatsing van zonnepanelen en het aanbrengen van eventuele isolatie. 

Doel van de regeling is het stimuleren van het verduurzamen van daken. De zonnepanelen, eventueel aangevuld met dakisolatie mogen nog niet gerealiseerd zijn. Dit mag dus pas na het indienen van de aanvraag.

Voorwaarden subsidie 

Belangrijkste voorwaarden voor de regeling zijn:

 • Alleen asbest van het dak komt in aanmerking.
 • Het asbest van het dak is na 1 januari 2016 verwijderd of moet op het moment van aanvragen nog worden verwijderd.
 • Het totaal aantal Wattpiek (Wp) van de nieuwe te plaatsen zonnepanelen bedraagt minimaal 1.500Wp bij een asbestdak van 250m2 of kleiner.
 • Het totaal aantal Wp van de nieuwe te plaatsen zonnepanelen bedraagt minimaal 5.000Wp bij een asbestdak groter dan 250m2.
 • Zonnepanelen mogen worden geplaatst na het indienen van de aanvraag.
 • Vraagt u subsidie voor isolatie (altijd samen met zonnepanelen)? Dan mag dit nog niet gerealiseerd zijn. Dit mag pas na het indienen van de aanvraag.
 • De isolatie heeft een minimale Rc-waarde van 3.5 m2 K/w.

aanvragen

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2020. De maximale subsidie is € 25.000 per aanvrager over een periode van 2 jaar.

Bron: Provincie Flevoland 

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: