Versnelde klimaatinvesteringen industrie - Katoele Subsidie Experts

Versnelde klimaatinvesteringen industrie

Versnelde klimaatinvesteringen industrie

Versnelde klimaatinvesteringen industrie

De regeling versnelde klimaatinvesteringen industrie is bedoeld voor ondernemers die binnen hun onderneming CO2-besparende maatregelen willen nemen waarvan de werking is bewezen. Loopt u hierbij tegen te hoge investeringskosten aan en is de terugverdientijd langer dan 5 jaar? Dan kunt u in aanmerking komen voor de subsidie Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie.

Thema’s versnelde klimaatinvesteringen industrie 

Investeringen rond de volgende thema’s komen in aanmerking voor subsidie : 

 • Energie-efficiëntie 
 • Recycling en hergebruik van afval 
 • Lokale infrastructuur 
 • Overige CO2-reducerende maatregelen 

Voorwaarden van de regeling 

De subsidie is alleen bestemd voor individuele ondernemingen uit de industrie, die voor eigen rekening en risico een project uitvoeren. Onder industrie verstaan we het geheel van ondernemingen die:

 • materiële goederen produceren, waarbij grondstoffen worden verwerkt en waarbij sprake is van een hoge graad van mechanisering en automatisering, genoemd in de Standaard Bedrijfsindeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek, hoofdgroep C.
 • afval en afvalwater verwerken, genoemd in de Standaardbedrijfsindeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek, hoofdgroep E.
 • energie distribueren, genoemd in de Standaard Bedrijfsindeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek, hoofdgroep D.

Overige voorwaarden: 

 • Het project moet CO2-reductie opleveren en passen in de themabeschrijving van de regeling. Onder CO2 verstaan we ook CO₂-equivalent.
 • Onder CO₂-equivalent verstaan we de hoeveelheid CH4, N₂O, HFK’s, PFK’s en SF6, die overeenkomstig de vastgestelde factoren in de regeling hetzelfde broeikaseffect oplevert als een massaeenheid CO₂.
 • De investering moet zich bewezen hebben in 3 of meer vergelijkbare projecten in de Nederlandse industrie. Of in een project waarvan op grond van de DEI+ al een subsidieaanvraag ingediend kan worden.
 • Uw project moet uiterlijk 31 december 2023 zijn gerealiseerd.
 • De terugverdientijd van de investering zou zonder subsidie meer dan 5 jaar zijn.
 • De investering is geen zekere of voorwaardelijke maatregel die al is opgenomen in een energie-efficiëntieplan (EEP). Dit omdat de onderneming deelneemt aan het MJA3/MEE-convenant of het Addendum op het MEE-convenant.
 • De kwaliteit van het project is voldoende.
 • De te verlenen subsidie is € 125.000 of meer.
 • U mag niet starten met het project of hiervoor verplichtingen aangaan, voordat u de subsidieaanvraag indient.

Handleiding Versnelde Klimaatinvesteringen in de industrie

Openstelling 

Aanvragen is mogelijk tot en met 14 december 2021 17.00 uur. 

Bron : RVO 

Versnelde klimaatinvesteringen industrie

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: