Call Proeftuinen - Katoele Subsidie Experts Beilen

Call Proeftuinen

Call Proeftuinen

Call Proeftuinen

De Call Proeftuinen faciliteert innovatieclusters in het (verder) ontwikkelen van proeftuinen rond maatschappelijke uitdagingen. Met behulp van subsidie kan een innovatiecluster een proeftuin opzetten, uitbouwen of verbeteren. Tevens het is mogelijk om proeftuinen met elkaar te verbinden of de verbinding te verbeteren. Wanneer het gaat om het verbinden van verschillende proeftuinen, bevindt in ieder geval één proeftuin zich in Noord-Nederland.

Wat is een proeftuin?

Een innovatief idee ontwikkelen tot een product of dienst dat op de markt geïntroduceerd kan worden, is voor veel mkb-ondernemers een tijdrovend en kostbaar traject. Proeftuinen zijn bedoeld om dat traject te kunnen versnellen. Een proeftuin biedt faciliteiten waarmee het mkb middels bijvoorbeeld proefopstellingen testen kan uitvoeren in een real-life omgeving of mogelijkheden biedt om diensten te testen. Hierbij kan het gaan om technologische innovatie of marktinnovatie. Een proeftuin dient vraag gestuurd te opereren en bedient primair het mkb. De gebruikers van de proeftuinfaciliteiten dienen een marktconforme vergoeding te betalen aan de exploitant van de proeftuin (het innovatiecluster).

De proeftuinopstelling moet een bijdrage leveren aan één of meer van de volgende maatschappelijke uitdagingen:

 • zekere, schone en efficiënte energie
 • schone, veilige watervoorziening
 • gezondheid, demografie en welzijn
 • voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie

Wat is een innovatiecluster?

Innovatieclusters hebben tot doel innovatieve activiteiten te stimuleren door het delen van faciliteiten, en door daadwerkelijk bij te dragen aan technologieoverdracht, netwerking, informatieverspreiding en samenwerking tussen de ondernemingen en andere organisaties binnen het cluster. Met andere woorden het innovatiecluster faciliteert mkb-ondernemingen door hen gebruik te laten maken van de proeftuinfaciliteiten.

Wat voor kosten zijn subsidiabel?

De kosten die gemoeid zijn met de investeringen in de proeftuin (hetzij opzetten, uitbouwen of verbeteren). Daarnaast zijn exploitatiekosten ook subsidiabel, maar enkel voor zover deze betrekking hebben op personeelskosten en administratieve kosten (incl. algemene kosten). Onderstaand de kosten welke subsidiabel zijn: 

 • Kosten voor investeringen in de proeftuin, bijvoorbeeld het opzetten, uitbouwen of verbeteren. 
 • Kosten voor het aansturen van het cluster en het verbeteren van samenwerking, informatiedeling en het verschaffen van zakelijke ondersteunende diensten voor de proeftuin. 
 • Het beheer van de proeftuinfaciliteiten, opleidingsprogramma’s, workshops en conferenties.
 • Exploitatiekosten voor personeel, administratie en algemene kosten.
 • Marketingkosten voor de proeftuin om zo de zichtbaarheid te verhogen en nieuwe organisaties aan te trekken.

Voorwaarden

 • Het innovatiecluster is één juridische entiteit.
 • Alleen die ene organisatie die de proeftuin (en daarmee het innovatiecluster) exploiteert komt in aanmerking voor de subsidie.
 • De proeftuin is open voor derden en met name gericht op midden- en kleinbedrijven.
 • De vergoeding die deelnemers betalen voor het gebruik van de proeftuin is marktconform.
 • De proeftuin is bedoeld voor innovaties gericht op zekere, schone en efficiënte energie, schone, veilige watervoorziening, gezondheid, demografie en welzijn en/of voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie.
 • De subsidie wordt gebruikt voor het opzetten, uitbouwen, verbeteren of verbinden van proeftuinen.
 • Wanneer het gaat om het verbinden van verschillende proeftuinen, bevindt in ieder geval één proeftuin zich in Noord-Nederland.
 • Subsidie wordt verleend voor maximaal 3 jaar (investerings- en exploitatiekosten in de aanloopfase van de proeftuin).
 • Kosten voor het verrichten van test- en ontwikkelwerkzaamheden met en voor de gebruikers van de proeftuin zijn niet subsidiabel.

Budget

Het deelplafond voor Specifieke doelstelling D “Een hoger aandeel van de innovaties in Noord-Nederland is gericht op CO2-reductie” is uitgeput. Projecten die hierop toezien kunnen nog wel een aanvraag indienen binnen het deelplafond voor Specifieke doelstelling C “Meer innovatie en valorisatie in het MKB”.

Openstelling

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 1 juli 2020. 

Meer weten?

Onze medewerkers helpen u graag verder. Voor vragen en/of ideeën voor de call proeftuinen kunt u ons telefonisch bereiken op 0593 – 82 02 22 of mail naar info@subsidie-experts.nl.

Bron: www.snn.eu

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: