Innovatief en Duurzaam MKB Groningen - Subsidie Experts

Programma Innovatief en Duurzaam MKB Groningen

Innovatief en Duurzaam MKB Groningen – Dit programma richt zich op alle Groningse MKB-ers, met uitzondering van de detailhandel, horeca, visserij en primaire landbouw. Er is subsidie beschikbaar voor concrete innovatieve en duurzame projecten die de Groninger economie stimuleren.

Voorwaarden

  • Het gaat om projecten van één of meerdere Groningse MKB-ondernemers, eventueel in samenwerking met een kennisinstelling (u bent MKB-ondernemer wanneer bij uw onderneming minder dan 250 fte werkzaam zijn en uw jaaromzet de 50 miljoen euro of uw jaarlijkse balanstotaal de 43 miljoen euro niet overschrijdt)
  • Het gaat om concrete (innovatie)projecten die duurzame producten en/of productieprocessen opleveren
  • Projecten moeten een innovatief karakter hebben, waarbij de focus nadrukkelijk ligt op investeringen in vernieuwende technologie. Het moet daarbij gaan om projecten waarbij sprake is van significante verbeteringen van producten of de processen waarmee producten worden voortgebracht
  • Projecten zijn duurzaam; aantoonbaar gemaakt aan de hand van de afwegingsmatrix duurzaamheid in het aanvraagformulier. Hierbij moet het project expliciet positief scoren op het onderdeel Planet
  • Projecten moeten aantoonbaar bijdragen aan de economische ontwikkeling van Groningen, hetgeen onderbouwd moet worden bij de subsidieaanvraag.

Subsidiepercentage

Wanneer uw project aan alle criteria voldoet kunt u een bijdrage ontvangen van maximaal 25 procent van de totale subsidiabele kosten van het project.
De minimale bijdrage vanuit het programma Innovatief en Duurzaam MKB Groningen bedraagt per project 10.000 euro en de maximale bijdrage 50.000 euro.

Meer weten?

Aanvragen is mogelijk vanaf 6 februari 2019 tot en met 31 december 2020.

Denkt u in aanmerking te komen voor deze regeling of heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op.

Wat zijn uw
subsidiekansen?
Neem contact op

Voornaam:

Achternaam:

Email adres:

Telefoonnummer

Opmerking: