Kennis en Innovatie (KEI) - Katoele Subsidie Experts

Kennis en Innovatie (KEI)

Regeling Kennis en Innovatie

Kennis en Innovatie – Deze regeling heeft als doel kennisontwikkeling, op het gebied van technologische innovatie, organisatie-innovatie of marktinnovatie bij het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen, te stimuleren.

Voor wie?

De regeling is bedoeld voor ondernemers in midden- en kleinbedrijf gevestigd en actief in Drenthe, Friesland of Groningen. 

Subsidiemogelijkheden

Onder de KEI 2019 vallen 3 onderdelen:

 1. Gedetacheerd hebben van hooggekwalificeerd personeel
  Binnen dit onderdeel is het mogelijk dat hooggekwalificeerd personeel (werkzaam bij een grote onderneming of kennisinstelling) bij de aanvrager wordt gedetacheerd. Het betreft een nieuw gecreëerde functie.
 2. Plaatsen van personeel
  Brutoloonkosten van de tijdelijk te plaatsen medewerker en de kosten van de begeleider zijn subsidiabel.
 3. Promovendus
  Binnen dit onderdeel is het mogelijk dat een promovendus wordt gedetacheerd, kun je brutoloonkosten meenemen van een promovendus welke tijdelijk in dienst is of kosten meenemen voor de inhuur van de promovendus. 

Voorwaarden

Afhankelijk van het instrument geldt een subsidiepercentage van 40 of 50%. Projectduur is minimaal 3 maanden tot maximaal 24 maanden (en 48 maanden bij een promovendus).

Aanvragen

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 30 september 2020.

Meer weten?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze regeling of heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op.

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: