MIT R&D (MKB innovatiestimulering) - Katoele Subsidie Experts

MIT R&D

MKB innovatiestimulering regio en topsectoren (MIT R&D)

De MIT R&D heeft als doel innovatie bij het midden- en kleinbedrijf te stimuleren. Dus werkt u met andere mkb’ers samen om producten, productieprocessen of diensten te ontwikkelen of vernieuwen? Dan kunt u een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject.

Een mkb’er kan namens een samenwerkingsverband een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject. Een R&D-samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 mkb’ers (elk voor eigen rekening en risico).

Voor wie?

Een mkb-ondernemer kan namens een samenwerkingsverband een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject. De regeling MIT R&D is opgesplitst in verschillende regio’s:

Noord:

 • Groningen, Friesland & Drenthe

Noordvleugel:

 • Flevoland, Noord-Holland & Utrecht

Oost:

 • Gelderland & Overijssel

Zuid:

 • Limburg, Noord-Brabant & Zeeland

Zuidvleugel

 • Zuid-Holland 

MIT R&D Subsidie voor..

Voor onderstaande onderdelen kunt u subsidie krijgen:

 • Personeelskosten voor onderzoekers, technici en ander ondersteunend personeel.
 • (Afschrijvings)kosten van apparatuur en uitrusting die tijdens het onderzoeksproject worden gebruikt.
 • (Afschrijvings)kosten van gebouwen en gronden die tijdens het onderzoeksproject worden gebruikt.
 • Kosten van contractonderzoek, kennis en octrooien.
 • Bijkomende algemene kosten en andere operationele uitgaven, waaronder die voor materiaal, leveranties en dergelijke producten, die rechtstreeks uit het project voortvloeien.

Subsidieplafond

De subsidie bedraagt maximaal 35% van de subsidiabele kosten. 

Afhankelijk van het samenwerkingsproject bedraagt de subsidie minimaal €50.000,- en maximaal €350.000,- per innovatieproject. 

Openstelling

Aanvragen is naar verwachting weer mogelijk vanaf 6 juni 2023 , 9.00 uur tot en met 12 september 2023 vóór 17.00 uur. 

MIT R&D

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: