MIT R&D (MKB innovatiestimulering) - Katoele Subsidie Experts

MIT R&D

MKB innovatiestimulering regio en topsectoren (MIT R&D)

De MIT R&D heeft als doel innovatie bij het midden- en kleinbedrijf te stimuleren. Dus werkt u met andere mkb’ers samen om producten, productieprocessen of diensten te ontwikkelen of vernieuwen? Dan kunt u een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject. Zo stimuleert de overheid innovatie.

Een R&D-samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 mkb-ondernemers (elk voor eigen rekening en risico).

Voor wie?

Een mkb-ondernemer kan namens een samenwerkingsverband een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject. De regeling MIT R&D is opgesplitst in regio’s:

Noord:

 • Groningen, Friesland & Drenthe

Noordvleugel:

 • Flevoland, Noord-Holland & Utrecht

Oost:

 • Gelderland & Overijssel

Zuid:

 • Limburg, Noord-Brabant & Zeeland

Zuidvleugel

 • Zuid-Holland 

MIT R&D Subsidie voor..

Voor onderstaande onderdelen kunt u subsidie krijgen:

 • Personeelskosten voor onderzoekers, technici en ander ondersteunend personeel.
 • (Afschrijvings)kosten van apparatuur en uitrusting die tijdens het onderzoeksproject worden gebruikt.
 • (Afschrijvings)kosten van gebouwen en gronden die tijdens het onderzoeksproject worden gebruikt.
 • Kosten van contractonderzoek, kennis en octrooien.
 • Bijkomende algemene kosten en andere operationele uitgaven, waaronder die voor materiaal, leveranties en dergelijke producten, die rechtstreeks uit het project voortvloeien.

Subsidieplafond

De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten. Minimaal 50% van de subsidiabele kosten van het project dienen in de betreffende regio van de aanvrager te worden gemaakt. Dit houdt praktisch in dat de kosten die de penvoerder maakt en de kosten van de eventueel in dezelfde regio gevestigde deelnemers bij elkaar meer dan 50% bedragen. 

Openstelling

Aanvragen is mogelijk van 1 juni 2021 tot en met 9 september 2021. 

MIT R&D

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: