MKB Innovatie Topsectoren (MIT) - Katoele Subsidie Experts

MKB Innovatie Topsectoren (MIT) 

MIT | Houdt u zich bezig met innovatie, kennisdeling en onderzoek of denkt u er over extern advies in te winnen? Bent u als MKB-er actief binnen de onderstaande topsectoren, en bent u van plan te investeren in vernieuwende ontwikkelingen binnen uw bedrijf? Dan is het goed mogelijk dat uw project in aanmerking komt voor de MIT!

De topsectoren zijn:

 • Agri&Food
 • Chemie
 • Creatieve Industrie
 • Energie
 • High Systemen & Materialen inclusief doorsnijdend thema ICT
 • Life Scienes & Health
 • Logistiek
 • Tuinbouw en Uitgangsmaterialen
 • Water

MIT

Openstelling

De MIT Haalbaarheid gaat open voor aanvragen vanaf 20 april 2021, 9.00 uur.

Haalbaarheidsonderzoek

Met het haalbaarheidsonderzoek dien je inzicht te krijgen in de sterke en zwakke punten van uw project. Met dit onderzoek wilt u erachter welke middelen nodig zijn om het project te kunnen doorvoeren en wat de slaagkansen zijn. Het project mag zowel intern als extern worden uitgevoerd. Zowel eigen uren als externe kosten zijn subsidiabel.

Waarvoor subsidie?

 • Inschakelen van een onafhankelijke adviesorganisatie 
 • Materiaalkosten die uitsluitend nodig zijn voor het haalbaarheidsproject
 • Loonkosten van werknemers en eigen uren 
 • Huurkosten van apparatuur en uitrusting 

Voorwaarden voor de regeling

 • Het project richt zich op de haalbaarheid van een nieuw product, dienst of proces
 • Het project valt binnen één van de topsectoren 
 • Er zijn nog geen contracten aangegaan en de werkzaamheden zijn nog niet gestart vóór het indienen van de subsidieaanvraag 
 • Na toezegging van de subsidie start u binnen 4 maanden met het project 
 • Na de start van het project heeft u 12 maanden de tijd om het project uit te voeren

Meer weten?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze regeling of heeft u een vraag?

Neem dan contact met ons op.

MIT Successen

Bekijk de voorbeeldprojecten van Katoele Subsidie Experts in het kader van de MIT:
Greenwall GVP

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: