MKB Innovatie Topsectoren (MIT) - Katoele Subsidie Experts

MKB Innovatie Topsectoren (MIT) 

MIT | Houdt u zich bezig met innovatie, kennisdeling en onderzoek of denkt u er over extern advies in te winnen? Bent u als MKB-er actief binnen de onderstaande topsectoren, en bent u van plan te investeren in vernieuwende ontwikkelingen binnen uw bedrijf? Dan is het goed mogelijk dat uw project in aanmerking komt voor de MIT!

De topsectoren zijn:

  • Agri&Food
  • Chemie
  • Creatieve Industrie
  • Energie
  • High Systemen & Materialen inclusief doorsnijdend thema ICT
  • Life Scienes & Health
  • Logistiek
  • Tuinbouw en Uitgangsmaterialen
  • Water

MIT

Openstelling

Naar verwachting zal de MIT begin april 2020 weer worden opengesteld. Of er wijzigingen worden doorgevoerd in de regeling is nog niet bekend. 

Innovatie-adviesproject

Dit instrument is gericht op het inzetten van een kennisinstelling of adviesorganisatie die adviseert over een kennisvraag of een marktintroductie van jouw product of dienst. Alleen kosten voor het inzetten van een externe partij zijn subsidiabel.

Haalbaarheidsonderzoek

Met het haalbaarheidsonderzoek dien je inzicht te krijgen in de sterke en zwakke punten van uw project. Met dit onderzoek wilt u erachter welke middelen nodig zijn om het project te kunnen doorvoeren en wat de slaagkansen zijn. Het project mag zowel intern als extern worden uitgevoerd. Zowel eigen uren als externe kosten zijn subsidiabel.

Meer weten?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze regeling of heeft u een vraag?
Neem dan contact met ons op.

MIT Successen

Bekijk de voorbeeldprojecten van Katoele Subsidie Experts in het kader van de MIT:
Greenwall GVP

Wat zijn uw
subsidiekansen?
Neem contact op

Voornaam:

Achternaam:

Email adres:

Telefoonnummer

Opmerking: