MKB Innovatie Topsectoren (MIT) - Katoele Subsidie Experts

MKB Innovatie Topsectoren (MIT)

MKB Innovatie Topsectoren (MIT) 

Bent u een mkb’er en heeft u een innovatief idee voor een nieuw product, dienst of proces? Dan is het handig om eerst te weten of u dit idee kunt uitwerken naar een volgende fase: een ontwikkelingsproject. Hiervoor kunt u een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren.

Met een haalbaarheidsonderzoek brengt u in kaart of het project economisch en technisch haalbaar is. U bepaalt op welke vragen u een antwoord wilt hebben. Die probeert u in het haalbaarheidsproject te beantwoorden. Hiermee krijgt u een overzicht van de sterke en zwakke kanten, kansen én risico’s van het project. Op basis van het haalbaarheidsonderzoek moet u uiteindelijk een beslissing kunnen nemen of u daadwerkelijk over gaat tot de ontwikkeling van uw vernieuwende idee.

Met de subsidie MIT Haalbaarheid kunt u 40% van de kosten voor bijvoorbeeld materiaal, uren en het inschakelen van een deskundige vergoed krijgen.

MIT

Openstelling

De MIT Haalbaarheid gaat naar verwachting 9 april 2024, 9.00 uur weer open voor subsidieaanvragen.

Haalbaarheidsonderzoek

Met het haalbaarheidsonderzoek dient u inzicht te krijgen in de sterke en zwakke punten van uw project. Met dit onderzoek wilt u erachter komen welke middelen nodig zijn om het project te kunnen doorvoeren en wat de slagingskansen zijn. Het project mag zowel intern als extern worden uitgevoerd. Zowel eigen uren als externe kosten zijn subsidiabel.

Waarvoor subsidie?

 • Inschakelen van een onafhankelijke adviesorganisatie 
 • Materiaalkosten die uitsluitend nodig zijn voor het haalbaarheidsproject
 • Loonkosten van werknemers en eigen uren 
 • Huurkosten van apparatuur en uitrusting 

De maximale subsidie bedraagt €20.000,-. 

Voorwaarden voor de regeling

 • Het idee is innovatief.
 • U heeft zowel economische als technische haalbaarheidsvragen waar u een antwoord op wilt.
 • Het project sluit aan bij één of meer van de deelprogramma’s van de Kennis en Innovatie Agenda’s.
 • Er is nog niet gestart met het project.
 • U kunt maximaal één keer subsidie ontvangen. Dit geldt voor het gehele verband van ondernemingen.
 • U kunt deze subsidie niet combineren met een andere subsidie.
 • Het project richt zich op de haalbaarheid van een nieuw product, dienst of proces
 • Na toezegging van de subsidie start u binnen 4 maanden met het project 
 • Na de start van het project heeft u 12 maanden de tijd om het project uit te voeren

De Kennis en Innovatie Agenda’s zijn (de deelprogramma’s verschillen per regio):

 • Klimaat en Energie (dit was Energie & Duurzaamheid)
 • Gezondheid en Zorg
 • Landbouw, Water en Voedsel
 • Veiligheid
 • Sleuteltechnologieën
 • Maatschappelijk verdienvermogen
 • Circulaire Economie (nieuw)
 • Digitalisering (nieuw)

Meer weten?

Denkt u in aanmerking te komen voor deze regeling of heeft u een vraag?

Neem dan contact met ons op.

MIT Successen

Bekijk de voorbeeldprojecten van Katoele Subsidie Experts in het kader van de MIT:
Greenwall GVP

  Wat zijn uw
  subsidiekansen?
  Neem contact op

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email adres:

  Telefoonnummer

  Opmerking: